Een onderzoek naar schaalbaarheid & decentralisatie van blockchain technologie.

by | Nov 10, 2020 | Coin Reports

Inleiding

In dit onderzoek wordt gekeken naar de functies van een aantal blockchains, hoe ze werken, tegen welke problemen ze aanlopen en welke oplossingen hiervoor in ontwikkeling zijn.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt eerst de basis van blockchain technologie behandeld. Per blockchain techniek wordt uitgelegd wat de techniek inhoud, de schaalbaarheid wordt behandeld en oplossingen worden beoordeeld. 

De schaalbaarheid is momenteel een erg groot discussiepunt in de blockchain communities. Platformen willen snel en betaalbaar transacties kunnen uitvoeren, maar dit mag niet ten koste gaan van de decentralisatie. Ieder platform zoekt hier zijn eigen balans in.

Een aantal voorstellen worden in dit onderzoek uitgelegd en de impact van deze voorstellen wordt omschreven. Hierin wordt kritisch beoordeeld of deze oplossingen daadwerkelijk in de praktijk gebruikt kunnen worden en/of ze inleveren op belangrijke aspecten, denk hierbij bijvoorbeeld aan decentralisatie. 

In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de lezer een bepaalde voorkennis heeft op technisch gebied.

Vind je toch enkele termen moeilijk om te begrijpen? Dan kan je onderaan dit artikel een verklarende woordenlijst vinden.

Wat is een blockchain?

Een blockchain is een database gebaseerd op vertrouwen, waarbij het onmogelijk is om ongezien data te manipuleren.

Dit vertrouwen komt tot stand doordat meerdere nodes de database kunnen controleren en het met elkaar eens moeten zijn om aanpassingen toe te staan.  

De naam “blockchain” is op te delen in twee woorden “block” en “chain” wat vertaald kan worden naar “een ketting van blokken”. Iedere data aanpassing die een node ontvangt bestaat uit een blok waar data in verwerkt staat. Het gehele blok moet goed- of afgekeurd worden afhankelijk van zijn eigen regels. Een voorbeeld van een standaard regel is dat de hash van het vorige blok in het nieuwe blok verwerkt moet zitten. Wanneer dit bij ieder blok gebeurd, bouw je een ketting van blokken die terug te herleiden zijn naar elkaar.

Op het moment dat er data onjuist aangepast wordt, zal de hash van het desbetreffende blok veranderen waardoor alle opvolgende referenties van de blokken niet meer juist zijn. 

Dit maakt het onmogelijk om ongezien data aan te passen in een blockchain. Door verschillende aanvallen zijn hierop een aantal uitzonderingen van toepassing, daar wordt later op teruggekomen.

Iedere node is in bezit van een kopie van de database en heeft eigen regels om te valideren of een aanpassing in de data valide is. Als de regels van de node de data aanpassing niet accepteert, dan zal de aanpassing ook niet uitgevoerd worden op zijn eigen database. Wanneer de aanpassing niet doorgevoerd wordt op zijn eigen database, zal de node nog enkel data accepteren van andere nodes die het ook niet eens waren met deze aanpassing. Hierdoor is het mogelijk dat een netwerk van nodes opgesplitst wordt in twee losstaande netwerken.

Dit wordt ook wel een hardfork genoemd. Doordat een node enkel data accepteert dat goedgekeurd wordt door zijn eigen regels weet je altijd met zekerheid dat de data in jouw eigen node valide is.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen die betrekking hebben op verschillende aanvallen van het netwerk, daar wordt later in het onderzoek dieper op ingegaan.

Introductie

In 2008 is de whitepaper [1] van Bitcoin gepubliceerd onder de naam Satoshi Nakamoto, het is tot op heden onbekend wie Satoshi Nakamoto is. In de whitepaper wordt omschreven hoe het mogelijk is om data onderling te delen zonder dat het mogelijk is om deze data ongezien te manipuleren.

Hierin wordt Bitcoin geintroduceerd als een peer-to-peer versie van elektronisch geld, waarbij het niet meer nodig is om een centrale partij de macht te geven om het geld te beheren. Digitaal geld is de eerste applicatie op een blockchain. 

Consensus Mechanisme

De manier die gebruikt wordt om in een blockchain een overeenstemming te krijgen over welke data klopt wordt het consensus mechanisme genoemd, in het geval van Bitcoin wordt gebruik gemaakt van het Proof Of Work (PoW) consensus mechanisme.

Zoals omschreven in het vorige hoofdstuk: 2 Wat is een blockchain bestaan veel blockchains uit een ketting van blokken gelinkt d.m.v. een hash. In het geval van Bitcoin is er een consensus mechanisme op het aanmaken van de hash.

Bij Bitcoin bestaat ieder blok minimaal uit de volgende onderdelen:

 • De coinbase transactie dit is de eerste transactie in het blok. Bij ieder blok dat gegenereerd wordt zit een beloning van een ‘n’ aantal Bitcoin die naar je eigen wallet overgemaakt kan worden. Het begon met 50 Bitcoin per blok exclusief alle transactiekosten. Iedere +/- 4 jaar wordt het standaard bedrag gehalveerd [2]
 • Transacties over verzonden bitcoin en data over het netwerk
 • De hash van het vorige blok
 • Een nonce

Als bovenstaande data gecombineerd wordt en omgezet wordt naar een hash krijgt iedereen een andere hash, doordat de coinbase transactie (de transactie waarin je de beloning naar je eigen wallet overmaakt) voor iedereen anders is. De regel is dat de hash moet beginnen met een X aantal nullen. Momenteel is het vereiste aantal nullen waarmee een hash moet beginnen 19. Het zoeken van zo’n hash wordt “mining” genoemd. De enige manier om een hash op te bouwen met de vereiste aantal nullen is door willekeurige letters en getallen aan de hash toe te voegen. Deze willekeurige tekens worden de nonce genoemd.

Probeer het gerust zelf eens uit om een hash te generen die start met een X aantal nullen. Hiervoor zijn meerdere tools online te vinden, een voorbeeld van zo’n tool is te vinden in de bibliografie [3]. 

De vereiste aantal nullen worden dynamisch aangepast. Het is de bedoeling dat ieder blok er gemiddeld 10 minuten over doet om opgelost te worden. Per 2016 blokken (+/- 2 weken) wordt gekeken hoe lang het geduurd heeft om deze 2016 blokken te genereren. Als het gemiddeld langer dan 10 minuten per blok geduurd heeft, doordat er minder miners in het netwerk actief zijn, dan wordt de moeilijkheidsgraad vereenvoudigd door een 0 minder te vereisen. Wanneer het te snel gegaan is, wordt de moeilijkheidsgraad de andere richting op aangepast en wordt er een extra nul vereist [4].  

Omdat meerdere miners tegelijkertijd met een kloppende oplossing kunnen komen is er een regel dat de langste blockchain telt. Zodra een miner een blok binnen krijgt dat klopt en nieuwer is dan het blok waar hij op dat moment mee bezig is, dan laat de miner het werk direct vallen en begint hij zijn zoektocht naar het volgende blok. Op dat moment is het mogelijk dat er een splitsing van de blockchain ontstaat. Zodra er weer een nieuw blok gevonden wordt, wordt de langste blockchain gezien als kloppend en zijn alle transacties van de andere aftakking ongedaan gemaakt [5].

Wanneer je een transactie verstuurd en het wordt verwerkt in een blok, dan wordt ieder blok dat daarna komt gezien als een bevestiging. Doordat er een mogelijkheid is dat jouw transactie in een aftakking zit die ongedaan gemaakt kan worden zullen veel bedrijven bij grotere transacties wachten op een bevestiging van X (meestal 2 tot 6) blokken. Als ze dit niet zouden doen, dan zou het mogelijk zijn om een transactie twee keer uit te geven, dit wordt ook wel dubbel spending genoemd. Wanneer je op een normale manier gebruik maakt van de blockchain en geen intentie hebt om een aanval erop uit te oefenen, dan zal de transactie waarschijnlijk in beide blokken verwerkt zitten.

Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de transactie waarschijnlijk in het volgende blok opgepakt worden. Om deze reden accepteren veel bedrijven ook niet geverifieerde transacties voor kleine betalingen [6].

Schaalbaarheid

In de eerste jaren van Bitcoin zijn de transactiekosten erg laag geweest. De bedragen lagen op +/- 1 tot 5 dollarcent per transactie. Eind 2017 ontstond er een enorme vraag naar Bitcoin, dit had tot gevolg dat veel mensen tegelijkertijd transacties wilde uitvoeren op het netwerk. Hierdoor liepen de blokken snel vol. Iedere 10 minuten werd er een blok gegenereerd met een limiet van 1mb.

Aangezien de miners vaak als doelstelling hebben om zoveel mogelijk rendement te maken, voegen ze de blokken toe waarvoor het meeste betaalt wordt. Hierdoor zijn de transactiekosten eind 2017 gestegen tot 55 dollar. 

Bitcoin ging van betaalmiddel naar een “Store of Value”. Het werd steeds vaker gezien als een langetermijn investering om je waarde van geld vast te houden, een hedge tegen inflatie.

Bitcoin Cash

Een aantal ondernemers zagen deze problemen begin 2017 al aankomen en waren het er niet mee eens dat de blokken op een limiet van 1mb gehouden worden. Om Bitcoin transacties goedkoop en snel te houden vonden ze dat de visie van de originele whitepaper van Satoshi Nakamoto nageleefd moest worden en dat bloklimieten verhoogd moeten worden wanneer ze vol beginnen te raken. Deze visie is gebaseerd op Moore’s Law waarbij computerkracht iedere 2 jaar verdubbeld zou worden [8].

Door het verhogen van de blokliemieten heb je direct impact op de transactiekosten. Aangezien iedere miner meer transacties in 1 blok kan plaatsen blijft er genoeg ruimte over waardoor gebruikers van het netwerk niet telken tegen elkaar op zullen bieden.

Een nadeel van het verhogen van de bloklimieten is dat je hiermee decentralisatie weghaalt. Het verwerken van 1mb blokken per 10 minuten is mogelijk op een kleine computer zoals een Raspberry PI, maar wanneer je de blokken verhoogd en de techniek groeit niet snel genoeg mee, dan krijg je het probleem dat steeds minder mensen een eigen node kunnen draaien om het netwerk te helpen valideren. Hierdoor verlies je gebruikers en worden het steeds grotere bedrijven waarbij je het vertrouwen neer moet leggen voor de validatie van het netwerk.

Het tegenargument hiervoor is dat adoptie van het netwerk belangrijk is. Wanneer niemand het netwerk kan of wil gebruiken zullen er weinig applicaties op gebouwd worden met als gevolg dat de techniek niet snel groeit en het uiteindelijk alleen door een kleine groep gebruikers ondersteund wordt. Terwijl wanneer je de bloklimieten verhoogd en je lage en snelle transacties aan kan bieden, dan zullen er eerder applicaties gebouwd worden op het netwerk en heb je meer bedrijven die mee doen. Deze bedrijven zullen vaak ook eigen nodes/miners draaien, het vertrouwen komt dan bij hen te liggen.

Doordat de Bitcoin Cash supporters een andere visie hadden dan de Bitcoin (core) supporters is er een spliting ontstaan in de Bitcoin blockchain. Zoals eerder omschreven in het hoofdstuk Wat is een blockchain kunnen nodes en miners hun eigen regels opstellen. Wanneer de regels niet met elkaar overeenkomen ontstaat er een hardfork van het netwerk, waarbij je het netwerk in meerdere delen splitst.  

Lightning Network

In het Bitcoin (Core) team willen ze de bloklimieten niet verhogen en zijn ze hard opzoek naar andere manieren om Bitcoin schaalbaarder te maken. Een van de meestbelovende technieken is het Bitcoin Lightning Network, voorgesteld in 2016 [9]. Deze techniek maakt het mogelijk om Bitcoin transacties in milliseconden te versturen zonder limieten in het aantal verstuurde transacties. Ook zijn de transactiekosten minder dan een cent en worden key aspecten zoals decentralisatie nog steeds gewaardborgd.

Dit klinkt natuurlijk perfect en kan enorme gevolgen hebben voor de huidige economie. Naast het feit dat alle webwinkels transacties kunnen aanbieden voor ongeveer 1/100e van een cent, terwijl bij de huidige meest gebruikte Nederlandse betaalsysteem (Ideal) de kosten hiervoor een stuk hoger liggen (tussen de 10 en 30 cent per transactie), brengt deze techniek ook de nieuwe mogelijkheid om geld te streamen. Dit geeft weer een enorme ruimte voor innovatieve bedrijven om er creative toepassingen op te verzinnen. Denk bijvoorbeeld aan realtime betalingen voor verzekeringen. Zo betaal je bijvoorbeeld iedere seconden dat je in een auto rijdt aan je verzekeringsmaatschappij. 

Maar ook hier zijn een aantal negatieve aspecten aan gebonden.

 • Het is momenteel niet gebruiksvriendelijk genoeg, het vereist werk/technische vaardigheden om je eigen node te beheren.
 • Om het lightning netwerk te gebruiken zal er eerst een transactie uitgevoerd moeten worden vanuit een Bitcoin wallet. Hiervoor heb je alsnog minimaal 1 transactie op de Bitcoin blockchain nodig. Ook wanneer je het bedrag weer terug stort naar het Bitcoin netwerk zul je hiervoor een transactie moeten uitvoeren.
 • Je kunt alleen tokens versturen naar nodes waar jouw node (in)direct mee in contact staat. Als het netwerk te klein is krijg je mogelijk centrale punten van nodes die met veel andere nodes verbonden zijn.

Conclusie

Naar mijn idee zijn dit enkel problemen voor op de korte termijn. De techniek is nog in ontwikkeling en er komen continu verbeterpunten voor het netwerk. Ook qua decentralisatie zou het geen probleem moeten zijn wanneer genoeg gebruikers het netwerk gebruiken. 

Introductie

Ethereum is ontwikkeld om naast geld ook andere data gedecentraliseerd te laten opslaan. In 2013 is de whitepaper voor Ethereum verschenen [10]. Deze werd uitgebracht door Vitalik Buterin, een Russiche computerprogrammeur en schrijver geboren in 1994. In 2014 is geld opgehaald voor de ontwikkeling en zijn ze begonnen met de development. Uiteindelijk is het netwerk live gegaan in 2015.

Hoewel het ook mogelijk leek om dit te realiseren op het Bitcoin netwerk is er voor gekozen om het als een aparte blockchain te lanceren. De aanleiding hiervoor is een discussie in de blockchain community voor het verkleinen van transactiedata, terwijl Ethereum juist meer data in een transactie wil stoppen [11].

Bitcoin is voornamelijk gefocust op een nieuw decentraal financieel systeem terwijl Ethereum de focus legt op het ontwikkelen van gedecentraliseerde applicaties. Het kan gezien worden als het nieuwe gedecentraliseerde internet. De ontwikkeling op Ethereum gaat veel sneller dan op Bitcoin. Voor Bitcoin is het ontzettend belangrijk om een zuivere naam te behouden op betrouwbaarheid, qua waardebehoud voor je vermogen. Terwijl bij Ethereum de focus ligt op innovatie en ze minder bang zijn voor bugs. Updates worden sneller doorgevoerd en bij problemen wordt er minder moeilijk gedaan over het aanpassen van de consensus om de problemen te verhelpen. Zo is Ethereum al eerder opgesplitst omdat er op de oude blockchain, nu bekend als Ethereum Classic, een grote hack plaatsgevonden heeft [12].

Consensus mechanisme

Zowel Bitcoin als Ethereum gebruiken het consensus mechanisme Proof of Work. Dit consensus mechanisme is uitgelegd in het vorige hoofdstuk. Echter is Ethereum vanaf het begin al van plan om dit consensus mechanisme in een later stadium te veranderen naar Proof of Stake (PoS).

Verschillen PoW en PoS

Proof of Stake werkt in de basis hetzelfde als Proof of Work. In plaats van het zoeken naar een hash met ‘n’ aantal nullen (Work) wordt bij Ethereum de betrouwbaarheid gewaarborgd door je aandeel (Stake, Ethereum tokens) van het netwerk op spel te zetten. Zo kun je stemmen op welke blokken jij geldig vindt. Is het grootste gedeelte van het netwerk het met jou eens, dan krijg je een kleine beloning. Mocht het grootste gedeelte van het netwerk het niet met jou eens zijn, dan wordt je gestraft en lever je een deel van je aandeel in.

Een voordeel van PoS tegenover PoW is dat het een stuk energiezuiniger is, je hebt geen miners meer nodig die rekenwerk uitvoeren om veiligheid te waarborgen. Ook werkt het vele malen sneller, omdat het gemakkelijker is een consensus te bereiken. Daar tegenover staat weer een minpunt en dat is dat de rijke investeerders een hogere beloning krijgen en deze beloningen kunnen gebruikt worden om cumulatieve rente te ontvangen. Hierdoor ontstaat er een kans dat de rijke steeds rijker worden en daardoor ook steeds meer stemrecht krijgen.

Ook is Proof of Work veiliger, als iets door een aanval in de blockchain history aangepast wordt, dan zouden alle blokken die na dat punt gegenereerd zijn opnieuw gegenereerd worden. Hiervoor moet het “werk” opnieuw uitgevoerd worden waardoor je voor een langere tijd meer dan de helft van de rekenkracht nodig hebt, terwijl je bij Proof of Stake enkel het stemrecht nodig hebt door de grootste hoeveelheid tokens te bezitten.

Bij een geslaagde aanval zullen je tokens in waarde dalen en is het onwaarschijnlijk dat de aanval winstgevend is. Echter is er een onderzoek van de Koreaanse Universiteit, geschreven door Suhyeon Lee en Seungjoo Kim, dat aangeeft dat er een kans bestaat dat er winst gemaakt kan worden op een 51% aanval op PoS blockchains [13].

Ethereum 2.0

Zoals eerder aangeven zal Ethereum van PoW overstappen naar PoS. Dit gebeurd in de Ethereum 2.0 update. Ethereum 2.0 zal in verschillende fases gelanceerd worden [14].

Fase 0: Beacon Chain

De verwachting is dat eind 2020 fase 0: Beacon Chain live gaat. Dit is de basis van de blockchain.

Hierin wordt het mogelijk om:

 • Ethereum 1.0 tokens naar Ethereum 2.0 te sturen.
 • Het protocol wijst willekeurig nodes toe om blokken te genereren.
 • Willekeurig gekozen validators kunnen op blokken stemmen.
 • Beloningen en straffen worden uitgedeeld aan validators
 • Verder blijft alle overige activiteit op Ethereum 1.0. Beide netwerken zullen parallel naast elkaar draaien.

De Beacon chain kun je dus nog vrijwel niets mee doen, maar het legt de nodige basis om Ethereum 2.0 te lanceren.

Fase 1: Shard Chains

In fase 1: Shard Chains wordt het netwerk opgedeeld in verschillende groepen. Zodat niet het gehele netwerk alles hoef te valideren, maar zodat je per groep een stem uitbrengt wat het netwerk extra efficient maakt. Tijdens deze fase wordt het volgende gerealiseerd:

 • Het netwerk wordt opgedeeld in 64 Shards. Deze werken als losstaande blockchains en voeren parallel transacties uit.
 • De Beacon Chain wordt gebruikt als de basis validatie voor de shards.

Fase 2: Shard Chain Execution

 • Iedere shard beheerd een virtuele machine om smart contracts te supporten.
 • Decentralised Applications (DApps) kunnen kiezen met welke shard ze willen verbinden
 • Ethereum 1.0 zal bestaan als een shard op Ethereum 2.0

Conclusie

Uiteindelijk wordt Ethereum 2.0 dus een netwerk van netwerken. Waarbij Ethereum 1.0 slechts 1 van de netwerken is. De beacon chain wordt gebruikt om de status van alle netwerken bij te houden. Daarnaast wordt het omgezet van een PoW naar een PoS consensus mechanisme.

Beide veranderingen zullen voor een grote impact zorgen qua schaalbaarheid van het netwerk.

Introductie

Ethereum en NEO lijken qua visie veel op elkaar. Ze willen beide het gedecentraliseerde internet zijn, ze omschrijven het zelf als “The Internet Of Value”. Daarbij is de focus van NEO vooral gericht op gebruiksvriendelijkheid voor developers. Vanuit het core platform ondersteunen ze ook meerdere verschillende ontwikkeltalen die gebruikt kunnen worden om smart contracts te schrijven. 

Neo opgericht in 2014, heeft in 2016 een whitepaper [15] gelanceerd voor een nieuw soort consensus mechanisme dBFT (delegated Byzantine Fault Tolerance). Hiermee slaat het platform een geheel andere richting in dan bestaande platformen. 

Consensus mechanisme

In plaats van dat iedereen een eigen stem heeft op het netwerk, kunnen token holders stemmen op een vertegenwoordiger. Een ‘n’ aantal vertegenwoordigers draaien dan onderling het netwerk. Op dit moment zijn er 11 nodes [16]. Om consensus over de blokken te krijgen moeten 2/3e van de nodes op het netwerk het met elkaar eens zijn, anders wordt het blok afgewezen. 

Hierdoor is schaalbaarheid een veel kleiner probleem. Er zijn weinig nodes op het netwerk, waardoor het uitwisselen van data een stuk efficienter gaat. Je kunt krachtige hardware als eis stellen en je mag verwachten dat de vertegenwoordigers genoeg technische kennis hebben. 

Hier zitten ook nadelen aan. Doordat je slechts een klein aantal nodes hebt die het netwerk valideren zouden ze onderling kunnen afspreken om data te manipuleren. Ook al zouden ze dit niet willen, dan is het alsnog mogelijk dat ze geforceerd worden vanuit hogere instanties zoals overheden.

Daarnaast worden de nodes geselecteerd d.m.v. stemmen op het netwerk. Maar doordat een kleine groep mensen een groot deel van de tokens bezit, zou je hier ook je vraagtekens bij kunnen zetten. 

NEO 3.0

Op dit moment is NEO al erg snel, maar ze willen een nieuwe versie uitbrengen. NEO 3.0 hierbij blijft het consensus mechanisme hetzelfde, maar wordt de code base opgeschoont. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld meerdere verschillende manieren om transacties aan te maken, dit wordt teruggebracht naar 1.

Het doel is dan ook om het gehele systeem efficienter te maken, verder worden er geen nieuwe speciale technieken aangekondigd.

Conclusie

Er bestaan verschillende blockchain platformen, ieder met zijn eigen manier voor het bereiken van een consensus.

Hierin wordt telkens de afweging gemaakt tussen schaalbaarheid en decentralisatie, op het moment van schrijven zijn er nog geen platformen die zowel schaalbaar als volledig decentraal zijn. Dit kan komen door bijvoorbeeld het consensus mechanisme, oneerlijke verdeling in stemrechten of een te lage draagkracht in de community.

Niet voor iedere toepassing is het nodig om een volledig gedecentraliseerde oplossing te bieden. Data die gevalideerd dient te worden door meerdere personen maar minder waardevol zijn en dus minder risco lopen op manipulatie kunnen gebruik maken van minder gedecentraliseerde platformen, zoals bijvoorbeeld NEO.

Wanneer je het hebt over applicaties zoals geld en stemrechten voor verkiezingen, dan wil je dit op een volledig gedecentraliseerd platform beheren waarbij je met zekerheid kan zeggen wat de waarheid is. Hiervoor zijn platformen als Bitcoin en Ethereum geschikt. Op dit moment bieden ze voldoende decentralisatie om zeker te zijn dat er niet geknoeid wordt met de data. Echter lopen deze platformen momenteel tegen grote problemen aan betreft de schaalbaarheid.

Er zijn nu al een aantal goede voorstellen om de schaalbaarheid te verhogen, maar deze zijn nog niet ver genoeg geimplementeerd en zouden ook nog een aantal jaren kunnen duren voordat er echt daadwerkelijk actief gebruik van gemaakt wordt. De conclusie hierin is dat de platformen hun beloftes waar kunnen maken, maar dat het tijd nodig heeft om alles goed te implementeren en voldoende draagkracht te geven. 

Mocht er een nieuwe blockchain hype komen voor die tijd, dan verwacht ik ook dat de transactiekosten van platfomen zoals Bitcoin en Ethereum erg hoog oplopen. Wat wederom de techniek in een negatief daglicht zal plaatsen.

Maar wanneer het daadwerkelijk gelukt is om volledig gedecentraliseerde platformen volledig schaalbaar te krijgen, dan ligt er een wereld aan innovatie open, waarbij steeds meer bedrijven goedkoop tot gratis gebruik kunnen maken van enorm krachtige platformen waarin data met 100% vertrouwen gevalideerd kan worden.

Begrippenlijst

Coinbase transactie: Bij veel blockchains krijg je een beloning voor het vinden van het blok. Vaak worden er dan tokens gegenereerd en/of worden transactiekosten overgemaakt naar de node/minder die het blok gevonden heeft. De coinbase transactie is de eerste transactie in een blok waarin deze beloning overgemaakt wordt naar de node/miner. 

Consensus mechanisme: Een consensus mechanisme zijn een afgesproken aantal regels om gezamelijk tot een overeenkomst (consensus) te komen over welke data betrouwbaar is. Database: Een database is een digitaal archief waarin data gestructureerd opgeslagen wordt. Double spending: Double spending is een aanval waarbij dezelfde tokens twee keer uitgegeven worden. 

Hardfork: Een splitsing van een netwerk doordat de regels die nodes hanteren niet met elkaar overweg kunnen. 

Hash: Hashing is een manier om een stuk tekst van willekeurige aantal karakters om te zetten naar een tekst van een vast aantal karakters. Bij dezelfde tekst, komt altijd hetzelfde resultaat naar voren. Wordt er 1 karakter aangepast, dan krijg je een geheel ander resultaat.

Hedge: Een hedge is een financiele strategie waarbij risico beperkt wordt door investeringen tegen elkaar af te zetten. Zo is goud/Bitcoin een hedge tegen inflatie, omdat daar veel minder eenheden van bijgemaakt kunnen worden in tegenstelling tot fiat (euro’s/dollars). 

Nodes: Een node is een losstaande entiteit. In dit onderzoek wordt een node gebruikt als verwijzing van een computer die data kan controleren en doorsturen. 

Peer-to-peer: Een netwerk van computers die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Voor het versturen van data naar een bepaalde computer kunnen er andere computers gebruikt worden indien je niet direct in verbinding staat met de gewenste computer. 

Shards: Sharding is een technologie waarbij een dataset opgedeeld wordt in verschillende losstaande datasets (Shards). 

Smart contracts: Een smart contract is een voorafgedefineerde overeenkomst geschreven in code die aangeroepen kan worden op een blockchain. 

Virtuele machine: Een programma dat een computer nabootst, in dit onderzoek wordt een virtuele machine gebruikt om code uit te voeren. 

Whitepaper: Een document dat de technologie omschrijft en hoe het specifieke problemen oplost.

Bibliografie

[1]    S. Nakamoto, „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 31 October 2008. [Online]. Available: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
[2]    D. Leto. [Online]. Available: https://gist.github.com/leto/a8818202ca4298cc3df5cb80b0aeaf82
[3]    „Password Generator,” [Online]. Available: https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/
[4]    „Difficulty in mining,” BitcoinWiki, [Online]. Available: https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Difficulty_in_Mining
 [5]    „Orpahn Block,” 16 May 2019. [Online]. Available: https://en.bitcoin.it/wiki/Orphan_Block
 [6]    „Double Spending Explained,” Binance, 2020. [Online]. Available: https://academy.binance.com/en/articles/double-spending-explained#what-is-double-spending
 [7]    „Fees Per Transaction (USD),” Blockchain.com, [Online]. Available: https://www.blockchain.com/charts/fees-usd-per-transaction
 [8]    KilRcola, „Moore’s Law and Data Storage for securing the Blockchain,” 31 January 2019. [Online]. Available: https://medium.com/@kilrcola/moores-law-and-data-storage-for-securing-the-blockchainb0a70e85bcee
 [9]    J. P. &. T. Dryja, „The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments,” 14 January 2016. [Online]. Available: https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf
 [10]  „Ethereum Whitepaper,” Ethereum, 9 October 2020. [Online]. Available: https://ethereum.org/en/whitepaper/
 [11]  V. Buterin, 12 November 2017. [Online]. Available: https://twitter.com/vitalikbuterin/status/929805462052229120
 [12]  „Ethereum Classic,” BitcoinWiki, 6 December 2018. [Online]. Available: https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Ethereum_Classic.
 [13]  S. L. &. S. Kim, „Short Selling Attack: A Self-Destructive But Profitable 51% Attack On PoS Blockchains,” 2020. [Online]. Available: https://eprint.iacr.org/2020/019.pdf
 [14]  „Ethereum 2.0 Phases,” Ethhub, 16 November 2019. [Online]. Available: https://docs.ethhub.io/ethereum-roadmap/ethereum-2.0/eth-2.0-phases/
 [15]  „NEO White Paper,” NEO, [Online]. Available: https://docs.neo.org/docs/enus/basic/whitepaper.html
 [16]  „Blockchain Indicator,” NEO, [Online]. Available: https://neo.org/consensus

Bedankt voor het lezen en blijf gezond!

Onze artikels zijn géén financieel advies, zij dienen louter ter ondersteuning van uw eigen research. #DYOR!
Share This