Bitcoin Fundamentals

Bitcoin is: Een doorbraak in computerwetenschappen

Een doorbraak in computerwetenschappen

Bitcoin is op fundamenteel niveau een doorbraak op het gebied van computerwetenschappen. Dit is gebaseerd op decennia lang onderzoek in cryptografie en cryptocurrency, uitgevoerd door duizenden onderzoekers verspreid over heel de wereld.

Het ontstaan 

De basis van digitaal geld werd gelegd in de jaren zeventig, met de komst van bruikbare cryptografie door middel van openbare sleutels. Een aantal cryptografen en “cyberphunks” realiseerden zich dat privé digitaal geld, niet gecontroleerd door een persoon, bedrijf of natiestaat, mogelijk was. Verschillende inspanningen werden gedaan om dit doel te bereiken, maar er waren echter problemen.

Hoewel de kerncryptografie die digitaal geld theoretisch mogelijk maakt, al sinds de jaren tachtig bestaat, waren de stimuleringsstructuren om de inflatie en distributie van de geldhoeveelheid te beheersen een elegante oplossing voor het ‘dubbele bestedingsprobleem’ totdat Satoshi Nakamoti de bitcoin-whitepaper publiceerde in oktober 2008.

Bitcoin is de eerste praktische oplossing voor een oud probleem op het gebied van computerwetenschappen: ‘Het Byzantijns generaal probleem’. Zo noemen we het probleem waarbij verschillende actoren (generals) een gezamelijk aanvalsplan (consensus) willen bereiken via een onveilig communicatiesysteem.

Het bereiken van een vertrouwen tussen ongerelateerde partijen op een onbetrouwbaar netwerk zoals het internet, bleef onopgelost tot Bitcoin de oplossing bood.

Satoshi Nakamoto heeft met de totstandbrenging van cryptografische sleutels, tijdstempels, een ‘Proof-of-Work’ algoritme en consensus protocol het ‘Byzantine general problem’ opgelost.

Het productief gevolg

Het productief gevolg voor het oplossen van dit probleem is dat er voor de eerste keer sinds de geschiedenis van de mensheid, een manier bestaat voor een internet gebruiker om unieke digitale eigendommen en eigendomsrechten over te dragen aan een andere internet gebruiker waarbij de overdracht veilig en rechtsgeldig is. Elke legitieme transactie is oncensureerbaar, uniek, transparant en heeft geen permissie nodig.

Over de auteur

Yoni Ringel

Een Copywriter met een achtergrond in Marketing & Management.

Onder het motto “never stop learning” verdiept ze zich graag in nieuwe opportuniteiten en uitdagingen. Ze schrijft educatieve teksten die vlot zijn om te lezen, en die mensen inspireren om iets nieuws te proberen.

Crypto is de toekomst, daarvoor wil ze de juiste kennis beschikbaar maken voor iedereen!

De drijfveer van Yoni is om op een heldere manier, correcte en effectieve informatie over te brengen die toegankelijk is voor een breed publiek.