Fiscaal advies

Want crypto is het financiële wilde westen!

Een bekend spreekwoord zegt: “Bezint eer ge begint!

…en dat geldt dubbel en dik in de wereld van cryptocurrencies!

Vraag advies alvorens echt te starten met cryptocurrencies.

Het financiële wilde westen, daar kan je de crypto wereld het best mee vergelijken. Een plaats waar enorm veel geld over de toonbank gaat en noch overheid noch bank regels kan implementeren.

Een plaats waar de enigste regels van belang de digitale zijn, diep gecodeerd in de fundering van de blockchain. Net zoals Satoshi Nakamoto het voor ogen had, bijna 10 jaar geleden. Zoals iedere belegger denken we aan de winst, dus ook de winstneming. En laat nu net “winsten en winstneming” en “belastingen” two sides of the same coin zijn en dus ook van Bitcoin.

Dit is en blijft uiteindelijk de grote hamvraag, worden jouw geliefde bitcoins nu belast of niet? Omdat wij deze vraag meermaals krijgen, zijn we niet bij de pakken blijven zitten en opzoek gegaan naar een solide oplossing, zodat jullie correct weten hoe de vork in de steel zit.

Omdat wij zelf geen belastingsadviseurs zijn, zijn we actief opzoek gegaan naar mensen die op dit gebied wel kennis van zaken hebben.

Na een intensieve zoektocht hebben wij twee adviseurs gevonden, en wat voor een adviseurs! In onze ogen zijn ze het neusje van de zalm en weten deze heren van aanpakken! En dat is nog niet alles, ze zitten ook in onze adviesraad waardoor wij je er makkelijk mee in contact kunnen brengen!

Wij stelden onze meest pertinente vragen aan Stefan Geluyckens van Antaxius.

Stefan Geluyckens
Partner, Antaxius.be

Vraag: Ik ben Belgisch rijksinwoner en behaalde winst met mijn cryptomunten. Is deze winst belastbaar en moet ik deze aangeven in mijn aangifte personenbelasting?

Antwoord: De kans is groot dat de fiscus de meerwaarde zal aanmerken als een speculatief inkomen. Dergelijk inkomen wordt gekwalificeerd als een “divers” inkomen en wordt belast aan 33%. Indien u kan aantonen dat de meerwaarde voorspruit uit het “normaal beheer van privaat vermogen”, dan kan u ontsnappen aan de taxatie als divers inkomen en is de meerwaarde die u realiseert vrijgesteld.

De grens tussen speculatie en het normaal beheer van privaat vermogen is soms niet eenvoudig te trekken. Het betreft een feitenkwestie. De praktijk wijst uit dat vaak gekeken wordt naar het wel of niet gebruiken van professionele kennis, de frequentie van de verrichtingen enz. 

Als u echt zeker wil zijn, gaat u best vooraf te rade bij een fiscaal specialist. U kan de casus ook voorleggen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen, die in het verleden al vaak tot de conclusie kwam dat het inkomen moet aangemerkt worden als een divers inkomen, maar ook al eens besloot tot vrijstelling.

Vraag: Ik ben Belgisch rijksinwoner en heb mijn cryptomunten aangekocht via bitcoins. Deze bitcoins diende ik aan te kopen via een rekening in het buitenland waarnaar ik het startkapitaal heb overgeschreven. Deze rekening is momenteel leeg. Moet ik deze buitenlandse rekening aangeven?

Antwoord: Ja, u dient uw buitenlandse rekening te vermelden in uw aangifte personenbelasting. Indien u dit niet zou doen, omdat u er bijvoorbeeld van uitgaat dat er geen geld op staat, dan poneert de fiscus in de regel dat er sprake is van een indicatie van fraude.

In dat geval riskeert u een belastingverhoging van 50% en een uitbreiding van de aanslagtermijn, waardoor de fiscus dus verder in te tijd kan teruggaan om u te belasten.

Overigens dient in eerste instantie enkel vermeld te worden in welk land u een buitenlandse rekening aanhoudt. U hoeft geen saldo’s te vermelden.

Vraag : Ik ben Belgisch rijksinwoner en heb cryptomunten “gemined”. Zijn de cryptomunten die ik als beloning heb ontvangen belastbaar?

AntwoordAfhankelijk van uw (overige) activiteiten is dit inkomen belastbaar als beroepsinkomen of als divers inkomen. In bepaalde gevallen kan het evenwel ook vrijgesteld zijn. Indien u investeert in een eigen, gespecialiseerde installatie, dan zal dit eerder tot de kwalificatie van “beroepsinkomen” leiden dan wanneer u met uw eigen pc werkt.

Ook de frequentie van de handelingen kan hier een rol spelen. Als u al jaren frequent mined, kan dit een element zijn om te besluiten tot een professioneel karakter. In geval uw inkomen als professioneel wordt aangemerkt, mag u wel de kosten die gepaard gingen met het genereren van het inkomen in mindering brengen.

Voor wat betreft de kwalificatie als divers inkomen, kan verwezen worden naar wat hierboven werd uiteen gezet. Poneren dat het inkomen vrijgesteld is, komt neer op het aantonen van het normaal beheer van privaat vermogen. Dit is niet uitgesloten en moet, net als de meerwaarde die u realiseert op cryptomunten, bekeken worden in samenspraak met een fiscaal specialist.

Vraag : Ik ben Belgisch rijksinwoner en heb cryptomunten “gemined”. Zijn de cryptomunten die ik als beloning heb ontvangen belastbaar?

AntwoordAfhankelijk van uw (overige) activiteiten is dit inkomen belastbaar als beroepsinkomen of als divers inkomen. In bepaalde gevallen kan het evenwel ook vrijgesteld zijn. Indien u investeert in een eigen, gespecialiseerde installatie, dan zal dit eerder tot de kwalificatie van “beroepsinkomen” leiden dan wanneer u met uw eigen pc werkt.

Ook de frequentie van de handelingen kan hier een rol spelen. Als u al jaren frequent mined, kan dit een element zijn om te besluiten tot een professioneel karakter. In geval uw inkomen als professioneel wordt aangemerkt, mag u wel de kosten die gepaard gingen met het genereren van het inkomen in mindering brengen.

Voor wat betreft de kwalificatie als divers inkomen, kan verwezen worden naar wat hierboven werd uiteen gezet. Poneren dat het inkomen vrijgesteld is, komt neer op het aantonen van het normaal beheer van privaat vermogen. Dit is niet uitgesloten en moet, net als de meerwaarde die u realiseert op cryptomunten, bekeken worden in samenspraak met een fiscaal specialist.

Vraag: Is er BTW verschuldigd op de wisselverrichtingen?

Antwoord: Het Hof van Justitie oordeelde dat het kopen, verkopen en converteren van cryptomunten naar traditionele valuta’s en vice versa, waarbij een bepaalde marge wordt gerealiseerd, een handeling is die vrijgesteld is van BTW.

Contacteer Stefan Geluyckens van Antaxius