Zal deze ontwikkeling crypto doen openbloeien?

by | Mar 18, 2022

Ondanks wat aanvoelde als een vrij gekke maand, is er vanuit technisch standpunt niet veel veranderd in de algemene markt. Goud en olie/gas blijven domineren, zoals we in discord de afgelopen 4 weken hebben besproken. De appreciatie van deze grondstoffen, samen met de obligatierente, is een potentieel gevaarlijke situatie voor risicovolle assets zoals tech-aandelen en crypto-assets.

 

Stijgende rendementen en grondstoffen zuigen kapitaal van de aandelenmarkten naar de sectoren van de markt die als veiliger worden beschouwd tijdens dit soort macro-omgeving.

En toch is het verhaal voor Bitcoin nog nooit zo sterk geweest. Donderdag 10 maart, met de vergadering van het Fed Open Market Committee (FOMC), zagen we de publicatie van de nieuwe consumentenprijsindex (CPI) gegevens. Het CPI-cijfer dat bekend werd gemaakt was 7,9%, wat betekent dat de prijs voor een mandje van algemeen geconsumeerde goederen zo veel hoger is dan een jaar geleden. Toch weten we dat de werkelijke inflatie in werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger ligt.

En misschien wel het belangrijkste punt is dat de regering Biden op 9 maart executive order over crypto uitvaardigde. Deze was positief want de aangehaalde punten geven aan dat de regering van de Verenigde Staten officieel het belang erkent van deze technologie en de industrie die het heeft voortgebracht.

Het is dus niet hetzelfde liedje als in China waardoor we, voorlopig althans, opgelucht kunnen ademhalen. De Verenigde Staten wil vooral technologisch leiderschap behouden in deze snel groeiende ruimte. Ze willen daarnaast ook de innovatie ondersteunen en tegelijkertijd de risico’s voor consumenten, bedrijven, het bredere financiële systeem en het klimaat beperken. Met andere woorden ze openen de deur voor Web3 innovatie!

Het hoofddoel van dit zogenaamd “executive order”

Het hoofddoel van deze inspanning is nu dat verschillende overheidsorganisaties in de komende 6 maanden hun onderzoeken indienen waar de nadruk wordt gelegd op de volgende factoren:

 1. Consumentenbescherming
 2. Financiële stabiliteit
 3. Het gebruik van crypto voor illegale misdaden
 4. Het concurrentievermogen van de VS
 5. Financiële inclusie
 6. Verantwoorde innovatie

 

Hier een korte samenvatting van het bovenstaande:

 1. Consumenten, investeerders en bedrijven beschermen door beleidsaanbevelingen te beoordelen en te ontwikkelen om de gevolgen van de groeiende sector van digital assets en veranderingen op de financiële markten voor consumenten, investeerders, bedrijven en billijke economische groei aan te pakken. Dus ze moeten zorgen voor voldoende toezicht en bescherming tegen eventuele systemische financiële risico’s die digital assets met zich meebrengen.
 2. Systeemrisico’s beperken door de Financial Stability Oversight Council aan te moedigen de financiële risico’s van digital assets voor de hele economie in kaart te brengen en te beperken, en passende beleidsaanbevelingen te ontwikkelen om eventuele lacunes in de regelgeving aan te pakken.
 3. Het illegale gebruik van digital assets beperken. Er wordt opgedragen om met bondgenoten en partners samen te werken om ervoor te zorgen dat internationale kaders, capaciteiten en partnerschappen op elkaar zijn afgestemd en inspelen op de risico’s.
 4. Bevordering van het leiderschap op het gebied van technologie in het mondiale financiële systeem. Dit kader zal als basis dienen voor agentschappen en dit als een prioriteit integreren in hun beleid, onderzoek en ontwikkeling, en operationele aanpak van digital assets.
 5. Bevorderen van toegang tot veilige en betaalbare financiële diensten op het gebied van digital assets, met inbegrip van het risico van ongelijke impact. Dit is vooral belangrijk voor gemeenschappen die lange tijd onvoldoende toegang tot financiële diensten hebben gehad.
 6. Technologische vooruitgang door een verantwoorde ontwikkeling en een verantwoord gebruik van digital assets door het ontwerp en de implementatie van systemen voor digital assets te bestuderen en te ondersteunen en daarbij prioriteit te geven aan privacy, veiligheid, en bestrijding van illegale exploitatie.
 7. Bijkomend – Verkenning van een U.S. Central Bank Digital Currency (CBDC) door spoed te zetten achter het onderzoek naar en de ontwikkeling van een potentiële U.S. CBDC. De Federal Reserve moet dus de inspanningen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en beoordeling van een U.S. CBDC voort te zetten, met inbegrip van de ontwikkeling van een plan voor bredere actie van de U.S. regering ter ondersteuning van hun werkzaamheden.

 

Hoewel deze verklaring een aantal specifieke feiten presenteert zonder de juiste context, geeft zij een grote zorg van de Amerikaanse financiële regelgevers weer: mensen die op oneerlijke wijze misbruik van je maken. Voor de OCC betekent dat betere voorlichting en transparantie voor mensen die crypto kopen, gebruiken en verkopen. Dit zal de komende jaren van groot belang zijn, wanneer Amerikaanse banken zich dieper in de crypto-wateren gaan begeven.

Verschillende instanties hebben verschillende zorgen en standpunten over crypto en als één lid van het congres of één bureaucraat iets zegt dat slecht is, wil dat niet zeggen dat de rest van de regering daarin meegaat.

Tot slot

Dit executive order lijkt de overtuiging van critici te weerleggen dat de overheid Bitcoin en cryptocurrencies zou verbieden, en toch rationele regels te zoeken voor hoe de industrie zich in de loop van de tijd moet blijven ontwikkelen. Belangrijk is ook de expliciete vermelding van een in de VS gevestigde centrale bank digital currency. Daarnaast geeft crypto de broodnodige legitimiteit van politici.

Het is een feit dat Biden ernaar streeft om een overheidsbreed, algemeen kader voor crypto te creëren. De regering Obama dacht er niet veel over na (niemand deed dat), de regering Trump negeerde het, probeerde het vervolgens om zeep te helpen, en gaf het toen aan Wall Street.

Als we kijken naar onderzoeksrapporten zien we ook dat nu minstens 16% van de Amerikanen crypto bezit. Het is dus niet langer een nichesector. Het executive order zal de doemscenario’s rond crypto uitsluiten en meer adoptie creëren.

Uiteindelijk is crypto & blockchain één van de grootste innovaties in ons leven, alsook AI. Deze aanpak is de juiste benadering van regelgeving en we hebben toch sowieso regels nodig om de innovatie te versnellen.

Een mogelijke CBDC zal crypto verder verweven met bank- en betalingssystemen. Denk aan rekeningen betalen in crypto, B2B cryptotransacties, of je loonstrookje ontvangen in crypto. Banen zullen massaal naar de VS komen. Op dit moment is de crypto-arbeidsmarkt in de VS beperkt en dit zal verandering brengen.

Het is volgens ons een keerpunt in de VS. De regering van de Verenigde Staten heeft nu laten blijken dat ze de wereldleider willen zijn op het gebied van Bitcoin en cryptocurrencies. Er zijn genoeg details om uit te zoeken, maar dit is een belangrijk keerpunt in de validatie van de industrie. Een technologische doorbraak (blockchain-technologie) is in minder dan 15 jaar vanaf het begin gegroeid tot ongeveer $3 biljoen in marktkapitaal, heeft miljoenen banen gecreëerd, en wordt nu erkend door de grootste natiestaten in de wereld voor zijn strategisch belang.

Het is ongelooflijk om te zien hoe ver deze industrie is gekomen. We hebben echter nog veel werk te doen. Er zijn miljarden mensen die erop rekenen.

Belangrijke randopmerking: Het is te vroeg om te wedden op de uiteindelijke uitkomst van deze inspanning. Er zullen veel Amerikaanse agentschappen bij betrokken zijn – technologie, milieubescherming, nationale veiligheid, rechtshandhaving, belastingadministratie, financiën en andere delen van de federale bureaucratie. Intussen kan het Congres bij elke stap in het proces worden betrokken. 

Bedankt voor het lezen en blijf gezond!

Onze artikels zijn géén financieel advies, zij dienen louter ter ondersteuning van uw eigen research. #DYOR!
Share This