In deze serie geven wij jullie de basis mee om on-chain data beter te leren begrijpen

by | Nov 1, 2020

De ontwikkeling en toepassing van deze on-chain data zijn veelbelovend voor traders die gebruik willen maken van publieke blockchain-informatie.

Zij bieden je het potentieel om je tradingstrategieën en positiebeheer te verbeteren.

Data liegt niet!

Misschien wel de meest dominante vorm van analyse in cryptocurrency trading is de studie van de koersactie, de technische analyse.

Door gebruik te maken van de overvloed aan informatie die publieke blockchains als Bitcoin en Ethereum bieden, kan een uniek perspectief worden geboden dat onmogelijk is voor traditionele assets en kan het een aanvulling zijn op andere analyses.

Wat is On-chain Analysis?

Cryptocurrency is de eerste asset class waar de activiteit van beleggers kan worden opgespoord in massale datasets via de openbare registers van ieder crypto-asset, die elke on-chain actie in de geschiedenis vastleggen.

Aangezien blockchains een schat aan open, onomkoopbare financiële gegevens zijn, kunnen we de economische activiteiten in deze netwerken in kaart brengen. Door het verzamelen en bestuderen van deze gegevens kunnen we het sentiment en het gedrag van investeerders meten.

 

On-chain analyse is een fundamentele-gedreven aanpak in plaats van gebaseerd op hype, sentiment of technische analyse. Dit type analyse kan uitsluitend gericht zijn op één crypto-asset door te kijken naar historische trends of het kan worden gebruikt om verschillende crypto-assets te vergelijken teneinde ondergewaardeerde of overgewaardeerde munten te identificeren.

We kunnen de werkelijke waarde van een crypto valuta zoals BTC beschouwen als bestaande uit twee delen: de speculatieve waarde en de gebruikswaarde.

Een on-chain analyse is een essentieel hulpmiddel om de speculatieve waarde van een cryptocurrency te scheiden van zijn gebruikswaarde.

Door bijvoorbeeld de gebruikersadoptie en mineractiviteit te onderzoeken met behulp van blockchain data, kunnen we zien of de huidige prijs gerechtvaardigd is volgens de fundamentele principes ervan.

Het ontstaan on-chain data analyses.

Coin Days Destroyed

Het ontstaan van on-chain analyse gaat terug tot 2011, het jaar waarin de ‘coindays destroyed‘ metriek werd gecreëerd.

Deze metriek wordt nog steeds gebruikt als maatstaf om de waarde van Bitcoin in te schatten, en is tevens ook de eerste indicator die gebruik maakte van de ouderdom van Bitcoin-adressen.

Coin Days Destroyed (CDD) voor een bepaalde transactie wordt berekend door het aantal coins in een transactie te nemen en deze te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat de transactie heeft geduurd sinds die coins voor het laatst zijn uitgegeven.

NVT Ratio

Eén van de eerste veelgebruikte, on-chain metrics die werd ontwikkeld voor cryptocurrencies was de Network Value to Transaction (NVT) ratio, gepopulariseerd door CoinMetrics, Chris Burniske en Jack Tatar.

De NVT ratio werd gecreëerd in de zomer van 2017 om de gebruikswaarde van een cryptocurrency te bepalen, oftewel hoeveel de markt bereid is te betalen voor het transactionele nut van de blockchain.

Door de waarde van het netwerk te vergelijken met het volume van de transacties die op de blockchain worden geregistreerd, kunnen we vaststellen wanneer een cryptocurrency overgewaardeerd is. Wanneer de waarde van het netwerk niet wordt gerechtvaardigd door het volume van de transacties, is de NVT-verhouding relatief hoog.

Als de waarde van het netwerk ongewoon laag is, kan dit erop wijzen dat er in de toekomst een hogere waardering mogelijk is. De NVT-verhouding wordt vaak vergeleken met de koers-winstverhouding voor aandelen en wordt op een vergelijkbare manier toegepast om coins te kopen, vast te houden of te verkopen.

De koers/winstverhouding
(Price To Earnings ratio – P/E-ratio)

Dit is de verhouding voor de waardebepaling van een onderneming die de huidige koers van het aandeel ten opzichte van de winst per aandeel (EPS) meet. De koers-winstverhouding wordt ook wel de Price multiple of de earnings multiple genoemd.

 

NVTS Ratio

Het duurde niet lang voordat de NVT-ratio verder werd ontwikkeld.

Andere analisten brachten verbeteringen aan in deze metriek, zodat het een nauwkeurigere beoordeling werd om vast te stellen of de waarde van het netwerk gerechtvaardigd is door de economische activiteit die op de blockchain plaatsvindt.

Zo werd bijvoorbeeld de Network Value to Transaction ratio Signaal (of NVTS) ontwikkeld door de **’90 day moving average’ van het transactievolume te nemen. Onlangs heeft CoinMetrics de ratio nog verder verfijnd door gebruik te maken van het free float aanbod in hun berekeningen.

Deze stapsgewijze verbeteringen laten zien hoe de methodes voor de fundamentele waardebepaling van een cryptocurrency voortdurend evolueren.

**Moving averages – Dit zijn populaire indicatoren in alle financiële markten. Cryptocurrency is geen uitzondering. Het doel van een Moving Average (MA) is om de koersactie over een bepaalde periode te egaliseren.

De reden waarom het moving average van een crypto wordt berekend, is om de koersgegevens te helpen gladstrijken door een voortdurend geactualiseerde gemiddelde koers te creëren.

Een andere on-chain metriek is ontstaan door ontevredenheid over de simplistische maatstaven uit technische analyses (zoals prijs/volume) en andere concepten die ontleend zijn aan traditionele markten, zoals marktkapitalisatie.

Marktkapitalisatie wordt door veel vergelijkingswebsites gebruikt om cryptocurrencies te rangschikken.

Maar aangezien cryptocurrencies meer gelijkenis vertonen met geld en/of commodities (in plaats van met bedrijfsaandelen), is marktkapitalisatie een onnauwkeurige en misleidende maatstaf.

Marktkapitalisatie ‘rankinglists’ kunnen worden uitgezet via verschillende methoden van uitgifte – zo kan er een token worden gecreëerd met een circulerend aanbod van 1 biljoen en kunnen de tokens worden verkocht tegen $1 waardoor het marktplafond $1 biljoen is – terwijl het token misschien slechts een tradingvolume van $3 heeft. 

Door de zwakte van de ‘marktkapitalisatie’ en door deze traditionele metriek botweg toe te passen op cryptocurrencies, zijn er een reeks nieuwe, meer geavanceerde tools ontwikkeld.

Deze tools kunnen traders helpen om de gezondheid van blockchain-netwerken steeds accurater te beoordelen.

Veel van deze statistieken zijn gebaseerd op het concept van UTXO’s (Unspent Transaction Outputs) in Bitcoin. Die kunnen worden bijgehouden om te zien wanneer een wallet voor het laatst coins heeft verplaatst of hoe lang een adres coins heeft vastgehouden.

De leeftijd, de grootte en het aantal UTXO’s dat op een bepaalde blockchain wordt overgedragen kan betrouwbare signalen geven en is ontwikkeld in on-chain metrieken, zoals ‘realized capitalization’, de ‘HODL waves’ en het ‘percentage of supply in profit/loss’.

Hodl waves

Percentage of supply in profit/loss

Realized Capitalization

De zogenaamde ‘realised capitalisation’ werd gemaakt door Nic Carter en Antoine Le Calvez en kwam naar voren als een manier om de nadelen van de marktkapitalisatie, die wordt gebruikt om de coins fundamenteel te analyseren met behulp van blockchain gegevens, te vermijden.

In de ‘realised capitalisation’ worden alle UTXO’s in de gerealiseerde kapitalisatie geaggregeerd en krijgt elke UTXO een prijs toegewezen op basis van de laatste keer dat ze werden verplaatst.

De MVRV ratio

Er werd verder gebouwd op de realised capitalisation metriek, zoals de verhouding tussen de Market Value en de Realised Value (MVRV) die in oktober 2018 werd ontwikkeld door Mahmud Marov en David Puell.

De MVRV-ratio kan worden beschouwd als een oscillator die historisch gezien bepaalde dimensies in acht neemt die suggereren dat de bitcoin over- of ondergewaardeerd is.

De metriek is verfijnd met variaties zoals de MVRV z-score, the long-term holder/short-term holder MVRV ratio en tevens toegepast op account-based blockchains zoals Ethereum.

De MVRV Z-Score wordt gebruikt om te beoordelen wanneer Bitcoin over/ondergewaardeerd is ten opzichte van de “reële waarde”. Wanneer de marktwaarde significant hoger is dan de gerealiseerde waarde, heeft het historisch gezien een markt top (rode zone) aangegeven, terwijl het tegenovergestelde de markt bodem aangeeft (groene zone).

Technisch gezien wordt MVRV Z-Score gedefinieerd als de verhouding tussen het verschil van de marketcap en de realized cap, en de standaard-afwijking van market cap, d.w.z. (market cap – realized cap) / std(market cap).

Ethereum is het op één na grootste blockchain-netwerk en verschilt van Bitcoin en sommige altcoins omdat het gebaseerd is op een accountmodel in plaats van een UTXO-model.

In het UTXO-model, wordt de cumulatieve som berekend op basis van het traject dat elke coin naar een eindadres aflegt, het grootboek/ledger/register dat documenteert wie wat wanneer bezit, en de adressen die meerdere UTXO’s kunnen bevatten.

Andersom zorgt het accountmodel ervoor dat individuele coins niet zo gemakkelijk te volgen zijn, aangezien ingaande en uitgaande coins met elkaar worden vermengd in de rekening balansen.

Hierdoor zijn sommige metrieken, zoals de coin leeftijd voor Ethereum en ERC-20-tokens, iets moeilijker te achterhalen.

Sommige statistieken die worden toegepast op Bitcoin (en andere UTXO-gebaseerde cryptocurrencies zoals Bitcoin Cash en Litecoin) zijn niet direct toepasbaar op Ethereum of andere gelijkaardige blockchains, met als gevolg dat er meer inspanning nodig is om deze modellen over te brengen op accountgebaseerde cryptocurrencies.

Hoe kan On-chain Metrics crypto-traders helpen? 

Het grote voordeel van on-chain metrics is dat ze het gedrag van investeerders en de gezondheid van het netwerk in real-time belichten.

Twee belangrijke on-chain metrieken om in de gaten te houden zijn: het aantal actieve adressen en het aantal transacties. Dit zijn twee maatstaven voor de vraag naar (en het gebruik van) een blockchain netwerk.

Wanneer het aantal actieve adressen en transacties sterk toeneemt, gaan deze condities meestal gepaard met een stijgende prijs.

Op dezelfde manier kunnen we ook inzicht krijgen in het gedrag van beleggers door te onderzoeken hoe lang een adres geen Bitcoins heeft verplaatst met behulp van de UTXO set en deze samen te voegen om te zien hoeveel beleggers aan HODLing doen.

Als er steeds meer beleggers aan HODLing doen, dan kunnen we ervan uitgaan dat het circulerende aanbod lager is, wat de prijs zou moeten doen stijgen als de vraag constant is en tevens wijst dit er op dat de belegger vertrouwen heeft in de toekomstige prestaties van het asset.

De snelle groei van het aantal actieve adressen heeft een bullish price actie voor Bitcoin ondersteund.

Terwijl de eenvoudige protocollen beschikbaar worden gesteld door middel van on-chain data, worden er in veel gevallen bepaalde ratio’s berekend om informatie te verschaffen over de markt en het gedrag van de belegger.

Zo kunnen we bijvoorbeeld denken aan marktkapitalisatie als de participatie van alle traders, terwijl de gerealiseerde kapitalisatie (realized capitalisation) kan worden beschouwd als de participatie van langetermijnbeleggers.

Wanneer deze twee metrieken significant verschillen, dan kan dit wijzen op een oververhitte markt en een grote afhankelijkheid van kortetermijnspeculatie. 

Periodiek neemt de divergentie tussen deze twee metrieken af, waardoor traders geholpen worden om optimale zones te vinden voor het kopen en verkopen.

Kortom, on-chain metrieken geven een fascinerend inzicht over de real-time toestand van een blockchain netwerk. Door op de hoogte te zijn van deze metrieken, kunnen traders profiteren van de mogelijkheden die deze tools bieden om zo een nog betere analyse van de markt te maken.

De verhouding tussen de bitcoin prijs en de 1Y+ HODL golf (cumulatieve som van alle onbewogen UTXO’ s gedurende een jaar of langer).

Het verkrijgen van On-chain data

De Do-It-Yourself aanpak is de beste manier om on-chain data te verzamelen voor een cryptocurrency, wat betekent dat je een knoop moet doorhakken.

Door een node te draaien, bewaart en onderhoudt u zelf een kopie van het grootboek en zorgt u ervoor dat uw transacties worden uitgezonden, dat inkomende transacties worden gecontroleerd die door andere nodes worden doorgegeven en dat de consensusregels worden gevolgd.

Dit betekent dat u blockchain gegevens sneller kunt opvragen dan een derde partij vanuit het systeem.

Analytische websites zijn een alternatief voor het verkrijgen van on-chain analytics. Naarmate de industrie volwassener wordt, is er een groot aantal data- en analyseplatforms ontstaan ten dienste van cryptocurrency traders en investeerders. Vaak wordt machine learning gebruikt om verschillende entiteiten te identificeren, zoals miners of exchanges.

Coinmetrics

CoinMetrics levert vrij beschikbare data voor data van 37 crypto-assets, inclusief on-chain metrieken en correlaties. Als pionier in het gebruik en de toepassing van on-chain metrics, kunt u ook hun blog volgen voor hun kijk op nieuwe benaderingen op dit gebied.

IntoTheBlock

IntoTheBlock biedt een breed scala aan analyse-instrumenten, waaronder on-chain analyse voor een verscheidenheid aan crypto-assets, evenals orderboekgegevens en sentiment analyses.

Look into Bitcoin

Look into bitcoin is een gratis tool om modellen voor Bitcoin’s marktcycli en on-chain metrieken te visualiseren.

Santiment

Santiment levert een indrukwekkend pakket aan on-chain metrieken, uitleg en visualisaties. Er is ook veel werk aan de winkel met het ontwikkelen van nieuwe on-chain metrics en het optimaliseren van bestaande. Zoals bij de meeste andere dataproviders zijn er gratis en betaalde lidmaatschapsopties. Met de Sanbase spreadsheet plug-in kunt u on-chain data ophalen met behulp van Google Sheets.

Glassnode

Glassnode biedt gratis toegang tot on-chain metrieken maar sommige indicatoren hebben een achterstand onder het gratis lidmaatschap. U moet betalen voor geavanceerde indicatoren en hoogfrequente tijdreeksgegevens (bijvoorbeeld granulaire data per tijdseenheid).

CryptoQuant

CryptoQuant zou in het arsenaal van elke trader moeten zitten, aangezien het een nuttig instrument is om de stromen naar exchanges, miner flows en interentity flows te analyseren. De website biedt ook data over andere on-chain metrieken voor Bitcoin, Ethereum en stablecoins.

Zijn er nadelen of limieten voor on-chain data?

Ondanks de veelbelovende on-chain analyse, staat het nog steeds in zijn kinderschoenen en gezien de beperkte achtergrond-geschiedenis van de data, kan het gebruik van de metrieken in de loop der tijd evolueren.

Daarnaast kunnen er ook nieuwe trends ontstaan die leiden tot de creatie van nieuwe metrieken naarmate de industrie volwassener wordt.

Het vergelijken van on-chain metrieken over meerdere crypto-assets vereist een zorgvuldige interpretatie.

Niet alle blockchains zijn bijvoorbeeld op hetzelfde moment gemaakt. Bitcoin is gericht met het doel om het als digitaal goud te gebruiken, terwijl Ethereum’s blockchain wordt gebruikt voor een breder scala aan toepassingen.

Maar over het algemeen is dit een positief teken wanneer de on-chain metrieken blijven groeien.

       Wat zijn de beperkingen?

  • Op dit moment dien je er rekening mee te houden dat er minder dan een decennium aan data beschikbaar is voor Bitcoin (en nog minder data voor meer recentelijk crypto-assets). Sommige cijfers kunnen daarom in de loop der tijd minder betrouwbaar worden of hun interpretatie kan veranderen vanwege tegenstrijdige data.

  • Layer 2-schaaloplossingen (zoals het Lightning Network en sidechains voor BTC, Plasma en zkRollups voor Ethereum) hebben het potentieel om het transactievolume te hervormen zoals we dat momenteel kennen of meten via on-chain data. De interpretatie van deze metrieken kunnen in de loop der tijd evolueren als gevolg van de veranderingen door de on-chain activiteit.

  • De on-chain analyse heeft mogelijk niet veel waarde voor scalpers/kortetermijn traders, aangezien deze metrieken meestal bruikbare signalen opleveren voor marktcycli op langere termijn. Desalniettemin kunnen kortetermijn traders profiteren van meer gedetailleerde gegevens wanneer ze hun eigen full node gebruiken of wanneer ze on-chain inzichten combineren met gegevens over het orderboek en technische analyses. Zo kunnen on-chain posities worden vergeleken met orderboekgegevens om belangrijke support- en resistance zones te identificeren. Technische signalen kunnen ook gebruikt worden om een trade in te voeren op basis van blockchain analyse.

Bedankt voor het lezen en blijf gezond!

Onze artikels zijn géén financieel advies, zij dienen louter ter ondersteuning van uw eigen research. #DYOR!
Share This