Crypto Wiki

Hier vind je elke crypto-term van A tot Z! 

Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | TA

A

Adres

Een unieke combinatie van cijfers en letters die wordt gebruikt om digital assets te ontvangen. Denk hierbij aan uw e-mailadres – mensen kunnen u een e-mail sturen naar uw adres, maar in dit geval kunnen mensen crypto naar uw (online) adres sturen.

Applicatie Programmeer Interface (API)

Een set van instructies die een ontwikkelaar kan gebruiken om functies van een applicatie in zijn eigen applicatie(s) op te nemen.

Auction

Een type markt dat kopers en verkopers in staat stelt om met elkaar in gesprek te gaan met de voordelen van een verhoogde liquiditeit en prijsvorming.

Attestation Ledger

Een attestation ledger is een register dat bedoeld is om bewijs te leveren van individuele transacties. Het wordt over het algemeen gebruikt om te “bewijzen” dat een financiële transactie heeft plaatsgevonden, of om de authenticiteit van een transactie of een product aan te tonen.

Asjdraked

Een situatie waarin u al uw geld verliest, meer bepaald wanneer u al uw geld verliest door Bitcoin te shorten. Dit is gebaseerd op het verhaal van een Roemeense trader die doorging met het shorten van BTC terwijl het van $300 naar $500 ging, omdat hij in het verleden heel wat winst had gemaakt door dit te doen. Pas uw tradingstrategie aan!

Allocatie

Dit is een toewijzing van tokens of aandelen, die kunnen worden verdiend, gekocht of opzij gezet voor een bepaalde investeerder, team, groep, organisatie of andere gerelateerde entiteit.

Alpha

Een software ontwikkelingsteam werkt vaak in fasen aan het uitbrengen van zijn product. Het is gebruikelijk om input en advies te vragen aan een community, zodat ideeën, suggesties en verbeteringen kunnen worden gedeeld en opgenomen voordat een eindproduct wordt vrijgegeven aan het grote publiek.

Angel Investor

Ook wel seed- of privé-investeerder genoemd, zoeken angel-investeerders actief naar mogelijkheden om ondernemers of startende ondernemingen te financieren. Het zijn vaak individuen met een hoge nettowaarde die op zoek zijn naar nieuwe methoden om hun vermogen uit te breiden en tegelijkertijd te helpen bij het opstarten van een nieuwe onderneming.

Abstract

De term ‘abstract’ is een samenvatting van een (technisch) document. Een consequente plaats is het begin van een ‘white paper’, om het kort te beschrijven.

Affiliate link

Een affiliate link is een specifieke URL die een speciale en meestal unieke identificatienummer bevat. Deze URL kan worden verkregen wanneer een website een ‘affiliate programma’ aanbiedt. Het delen van een affiliatielink maakt het voor de website mogelijk om het door u gegenereerde verkeer vast te leggen. Dit wordt meestal gecompenseerd met geld, credits of coins.

ADDY

Dit is een korte term voor een “crypto-key” of “public address”. Als iemand je bijvoorbeeld cryptocurrencies wil versturen, dan kan hij/zij zeggen: “Geef me je ADDY”.

Andersom maakt het de cryptotransactie “Privé”, omdat een ‘non-crypto-persoon’  niet zou weten wat dat betekent als jullie twee op een openbare plaats staan.

Airdrop

Een methode om tokens uit te delen aan de leden van de community door ze rechtstreeks naar hun wallets te sturen. Airdrops worden typisch gebruikt door bedrijven om bewustzijn te creëren rond hun project.

Anti-Money Laundering (AML)

Een reeks regels en procedures die bedoeld zijn om het witwassen van geld te voorkomen, te melden en af te dwingen.

Atomic Swap

Een manier om mensen direct het ene type cryptocurrency te laten ruilen voor een ander type op een andere blockchain of off-chain zonder een gecentraliseerde tussenpersoon zoals een exchange.

Ask price

In elke financiële markt plaatsen kopers en verkopers hun orders om de hoogste prijs te bepalen die ze bereid zijn te kopen en de laagste prijs die ze bereid zijn te verkopen. De kopers plaatsen “bids” en de verkopers plaatsen “asks”, ofwel een bod om te verkopen. Als een “bid” hoger is dan een “ask”, vindt er een trade plaats, omdat de koper bereid is meer te betalen dan wat de verkoper wil. Op een bepaald moment wordt het laagste “ask order” dat onovertroffen is, de “Ask Price” van de markt.

Anarcho-kapitalisme

Een politieke filosofie en denkschool die gelooft in het wegnemen van gecentraliseerde staten ten gunste van zelfeigenaarschap, privé-eigendom en vrije markten. Veel van de early adopters van Bitcoin waren voorstanders van het anarchokapitalisme, omdat ze geloofden dat het de macht en de controle terug zou geven aan de massa.

Asset management

Asset management verwijst naar elk soort methode of systeem dat personen of bedrijven helpt bij het beheer van hun assets. Deze assets kunnen worden vertegenwoordigd door zowel fysieke producten ( zoals een huis, een appartement of een auto) als niet-fysieke producten ( zoals auteursrechten, patenten, cryptocurrency’s of andere digital assets).

All or None Order (AON)

Een All or None order, vaak afgekort tot AON, is een order op een financiële beurs om een volume aan assets te kopen of te verkopen voor een vaste prijs. In tegenstelling tot andere ordersoorten, zoals een marktorder of een limitorder, wordt een All- or None order echter geplaatst met een specifieke instructie over de wijze waarop dat order moet worden uitgevoerd.

Zoals de naam al aangeeft, wordt een AON-order, eenmaal geplaatst, in zijn geheel of in het geheel niet uitgevoerd. Dit voorkomt een gedeeltelijke uitvoering van orders en geeft de koper of verkoper het vertrouwen dat er een vaste uitvoeringsprijs is voor het gehele volume.

AES256 (Asymmetric Key Algoritme)

AES staat voor Advanced Encryption Standard en 256 staat voor de sleutelgrootte (lengte) van 256-bit. AES is een encryptietechniek, die gebruikt wordt om data te coderen en die gebruikt wordt in de meeste moderne encryptieprotocollen en -technologieën. SSL is een voorbeeld van een dergelijke technologie. Het wordt ook gebruikt in algoritmen die van toepassing zijn op een blockchain, zoals bijvoorbeeld Bitcoin (SHA-256).

Asymmetric Key Algorithm (aka)

AKA staat voor Asymmetric Key Algorithm. Dit is een cryptografisch systeem dat gebruik maakt van een ‘key pair’, de zogenaamde ‘public key’ en de ‘private key’. De public key is voor beide partijen nodig om een transactie uit te voeren. De private key is alleen bekend bij de eigenaar en fungeert als authenticatiemethode om toegang te krijgen tot de coins die op het public address zijn opgeslagen.

Altcoin

Elke cryptocurrency die geen Bitcoin is. De uitdrukking komt voort uit “Alternatieve Coin”, bedoeld als coins die na Bitcoin zijn gemaakt.

Algoritme

Algoritmen lossen problemen op met behulp van berekeningen en data-verwerking. De meeste moderne software is afhankelijk van functionerende algoritmen.

ASIC

Samengevat “Application Specific Integrated Circuit “; dit is mining-apparatuur dat specifiek wordt gebruikt om bepaalde cryptocurrencies te minen. Vaak vergeleken met GPU’s worden ASIC’s speciaal gemaakt en gekocht voor mining doeleinden en bieden ze een aanzienlijke efficiëntieverbeteringen en energiebesparingen door hun beperkte gebruiksmogelijkheden.

Arbitrage

Een praktijk waarbij gebruik wordt gemaakt van prijsverschillen van hetzelfde product op twee of meer markten of exchanges. Zo kunnen de prijzen van cryptocurrencies op de Koreaanse exchanges verschillen met die van de Amerikaanse exchanges. Een arbitrage trader zou zich op beide markten bevinden om op de ene markt te kopen en op de andere met winst te verkopen.

All-Time-Low (ATL)

Het laagste punt (in prijs, in marktkapitalisatie) dat een cryptocurrency in de geschiedenis is geweest.

All-Time-High (ATH):

Het hoogste punt (in prijs, in marktkapitalisatie) dat een cryptocurrency in de geschiedenis is geweest.

Asynchroon

Dit betekent niet gelijktijdig, of niet op hetzelfde moment of met dezelfde snelheid. In de computerwetenschap verwijst asynchroon naar het optreden van gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van het hoofdprogramma.

Attack Surface

 Een attack surface (aanvalsoppervlak) is een softwareomgeving is de set van manieren waarop een ongeautoriseerde gebruiker (aanvaller) data kan invoeren of uit het systeem kan halen. De attack surface van een systeem is een indicator voor de veiligheid van een systeem.

Absolute Advantage

Een economisch concept waarbij de ene partij een direct voordeel heeft in efficiëntie bij het produceren/verstrekken van een bepaald product of service ten opzichte van een andere partij.

Account

Om in te loggen op een website of computer heb je een account nodig. Deze bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. In de cryptocurrency wereld is een private key meestal voldoende om in te loggen op uw wallet.

Alfanumeriek

Alfanumeriek is iets, zoals een code of wachtwoord, dat bestaat uit zowel letters als cijfers.

AMA

AMA is de afkorting voor ‘Ask Me Anything’. Dit verwijst naar een reeks vragen die aan een persoon of team kunnen worden gesteld. Binnen de cryptowereld is dit een veelgebruikte methode om vragen uit de community te beantwoorden. De antwoorden kunnen worden gegeven via een Youtube live stream, maar ook schriftelijk in een blogpost of op Reddit.