Crypto Wiki

Hier vind je elke crypto-term van A tot Z! 

Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | TA

B

Bag

Een significante hoeveelheid van een specifieke cryptocurrency wordt beschouwd als een “bag”. Hoeveel hangt af van de definiëring van diegene die de uitdrukking gebruikt.

Bear

Iemand die pessimistisch is over de marktprijzen en verwacht dat deze zullen dalen. Deze persoon staat ook bekend als “bearish” over de markt of prijs.

Bits

Een subeenheid van een Bitcoin. Er zitten 1.000.000 bits in één bitcoin.

Blockchain

Een blockchain staat voor een steeds groter wordende, exclusieve lijst van records die blocks worden genoemd en die met behulp van cryptografie aan elkaar zijn gelinkt en beveiligd.

Block

‘In het kort, de term block verwijst naar computer bestanden die transactiegegevens opslaan. Deze zogenaamde blocks zijn gerangschikt in een lineaire volgorde en vormen een eindeloze ketting van ‘blocks’ – vandaar de term blockchain.

Block Header

De block header is een sectie in een blok die dient als samenvatting voor de rest van het blok. Het bestaat uit alle metadata – zoals de tijd en de moeilijkheidsgraad van het block, de Merkle root van de opgenomen transacties en de nonce. Ook aanwezig is de hash van het vorige block, wat ons in staat stelt om de ” chain ” van blocks te creëren. In essentie bevat de block header alle data die niet in de lijst van ruwe transacties staat.

Brute Force Attack (BFA)

Een methode van trial-and-error waarbij geautomatiseerde software een groot aantal mogelijke combinaties genereert en uitprobeert om een code of sleutel te kraken.

Bubble

Een bubble beschrijft een situatie waarin marktdeelnemers de prijzen boven hun waarde drijven, wat meestal gepaard gaat met een steile, snelle prijsdaling naarmate de markt zich corrigeert.

Burn

Wanneer een coin of token permanent onbesteedbaar of onbruikbaar wordt gemaakt.

Buy the dip

Een enthousiaste uitspraak door voorstaanders van een bepaalde cryptocurrency, om te kopen wanneer de prijs op een laag punt staat.

Black Swan event

Dit is gebeurtenis is die als een verrassing komt en een significant effect heeft.

Bug Bounty

Dit is een programma dat door veel websites en softwareontwikkelaars wordt aangeboden en waarmee mensen kunnen worden erkend en beloond met crypto (of niet) voor het vinden van bugs, met name die met betrekking tot exploitatie en kwetsbaarheden. Deze programma’s stellen ontwikkelaars in staat om fouten op te sporen en te elimineren voordat het grote publiek er achter komt, waardoor gevallen van grootschalig misbruik worden voorkomen.

BECH32

Bech32 is een Bitcoin ‘Segwit’ adresformaat. Deze adressen beginnen altijd met ‘bc1’ en daarom worden ‘bech32-adressen’ ook wel ‘bc1-adressen’ genoemd. Deze indeling is nog niet algemeen geïmplementeerd in wallets, dus het is niet aan te raden om het te gebruiken totdat die situatie verandert.

Bagholder

Een persoon die grote hoeveelheden, of bags, van een cryptocurrency in zijn bezit heeft. Vaak wordt zo’n persoon beschreven als de prijs van die cryptocurrency daalt.

Bear Trap

Dit is een techniek die gespeeld wordt door een groep traders, gericht op het manipuleren van de prijs van een cryptocurrency. De bear trap wordt opgezet door een grote hoeveelheid van dezelfde cryptocurrency tegelijkertijd te verkopen, waarbij de markt voor de gek wordt gehouden om te denken dat er een aankomende prijsdaling is. Als reactie daarop verkopen andere traders hun assets, waardoor de prijs nog verder daalt. Degenen die de val opzetten, laten deze vervolgens weer los en kopen hun assets terug tegen een lagere prijs. De prijs gaat dan weer omhoog, waardoor ze winst kunnen maken.

Block Reward

Een stimulans voor een miners die met succes een valide hash in een block berekenen tijdens de mining. Door bij te dragen aan de veiligheid en de duurzaamheid van de chain worden miners beloond met deze incentive, die ervoor zorgt dat miners blijven opereren in het belang van de blockchain door rechtmatig deel te nemen aan het proces (in plaats van het te hacken).

Breakout

In de technische analyse (TA) verwijst een breakout naar de prijs van een asset die zich boven een resistance of onder een support gebied beweegt. Een breakout kan erop wijzen dat de prijs van het asset trendmatig zal gaan evolueren in de richting van de breakout.

Bitcoin Core

Dit is de toonaangevende software-implementatie die gebruikers in staat stelt om te communiceren met het Bitcoin-netwerk. Het is niet het eigendom van één bedrijf of organisatie, maar wordt in plaats daarvan bijgewerkt en beoordeeld door een community van wereldwijde ontwikkelaars.

De software werd in eerste instantie uitgebracht door Satoshi Nakamoto (onder de naam Bitcoin), om later te worden omgedoopt tot Bitcoin Core om zo verwarring te voorkomen.

Buy Wall

Een buy wall is het resultaat van één groot aankooporder of de samenstelling van meerdere grote aankooporders die tegen dezelfde prijs in het orderboek van een bepaalde markt worden geplaatst. Een buy wall kan worden gecreëerd door een vermogend individu, een groep traders of een instantie.

Bollinger Band

Een tool ontwikkeld door Bollinger voor de identificatie van systemische patroonherkenning van prijzen; het is een band die twee standaardafwijkingen van het simple moving average, of in sommige gevallen een Exponential Moving Average, in kaart brengt.

Bear market

De term “bear market” verwijst naar een negatieve trend in de marktprijzen. Het wordt niet alleen veel gebruikt in de cryptocurrency ruimte, maar ook op de traditionele markten, zoals de aandelen-, obligatie-, vastgoed- en de grondstoffenmarkt.

Bitcoin

Kortom, Bitcoin is een digitale vorm van geld die draait op een gedistribueerd netwerk van computers ( nodes). In bredere zin gebruiken veel mensen het woord Bitcoin echter vaak om een paar verschillende zaken aan te duiden: een digitale munt, een Decentralized Public Ledger, een protocol, of gewoon het grote ecosysteem dat dit alles omvat. Er zijn echter enkele fundamentele verschillen tussen deze functionaliteiten.

Bearwhale

Een ‘bearwhale’ is iemand met een zeer grote positie in een coin, maar met een ‘bearish’ visie. De bearwhale zal elke gelegenheid aangrijpen om delen van zijn positie te verkopen, waardoor de prijs niet significant kan stijgen.

Block height

De block height is het aantal blocks dat het huidige block en het genesis blok van elkaar scheidt.

Bitcoin Improvement Proposal (BIP)

Een technisch ontwerpdocument met informatie voor de Bitcoin-community, waarin nieuwe voorgestelde functies, processen of omgevingen die van invloed zijn op het Bitcoin-protocol worden beschreven. Voorgestelde wijzigingen in het protocol worden ingediend als een BIP. De BIP-auteur is verantwoordelijk voor het vragen van feedback en consensus voor zijn of haar voorgestelde verbeteringen binnen de community, en het documenteren van afwijkende meningen.

Block Explorer

Een online tool om alle transacties te bekijken die hebben plaatsgevonden op de blockchain, de hash rate van het netwerk en de transactiegroei, samen met andere nuttige gegevens.

Bots

Geautomatiseerde trading software bots die extreem snel trade orders uitvoeren, gebaseerd op een vooraf ingesteld algoritme van buy-and-sell regels.

Bull

Een persoon die optimistisch is en erop vertrouwt dat de marktprijzen zullen stijgen. Deze persoon staat ook bekend als “bullish” over de markt of de prijs.

Bull Trap

Een vals marktsignaal waarbij een dalende trend van een asset naar boven lijkt door te breken, maar in werkelijkheid niet tot stand komt, waardoor de bulls na een lange periode geld verliezen.

Bitcoin Dominance

Bitcoin is ‘s werelds grootste cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie (market cap) en beheerst een groot deel van het handelsvolume (en de aandacht) op de cryptocurrency markten. Als we kijken naar de globale marktkapitalisaties van alle bestaande cryptocurrency’s, dan zien we een totale marktkapitalisatie van de hele cryptocurrency ruimte. Daarom wordt de Bitcoin-dominantie beschreven als de ratio tussen de marktkapitalisatie van Bitcoin en de rest van de cryptocurrencymarkten.

Break even point (BEP)

In financiële termen is het break-even punt (BEP) het punt waar de totale kosten en de totale inkomsten identiek zijn aan elkaar. Dat betekent dat er op dit punt geen winst of verlies is en dat alle kosten die betaald moeten worden, gedekt zijn. Om preciezer te zijn, het break-even punt (BEP) heeft betrekking op het verkoopbedrag, dat nodig is om de totale kosten (vaste en variabele kosten) te dekken.

Bull market

De term ‘bull market’ verwijst naar een positieve trend in de marktprijzen. Het wordt niet alleen in de cryptocurrency ruimte gebruikt, maar ook in de traditionele markten. Kortom, een bullmarkt heeft te maken met een sterke opleving van de markt die in een relatief korte periode betekenisvolle prijsstijgingen laat zien. In vergelijking met de traditionele markten zijn de cryptocurrentmarkten kleiner en dus volatieler. Daarom is het vrij gebruikelijk om sterke en consistente bull runs te zien, waarbij een prijsstijging van 40% in 1 of 2 dagen vrij normaal is.

Bitcoin maximalist

Bitcoin maximalisme varieert van Bitcoin-obsessie (“ziet geen andere coin dan Bitcoin”) tot Bitcoin-conservatisme (“gelooft dat andere coins kunnen bestaan, maar dat Bitcoin superieur is en nooit zal veranderen”).

Het is heel gebruikelijk dat nieuwkomers, vooral die uit andere overlappende industrieën, de positie van Bitcoin maximalist innemen om gezien te worden als deskundig of om erbij te horen, ondanks het feit dat ze weinig tot geen ervaring hebben met crypto.

Bullflag

Een ‘bull flag’ is een indicatie op de prijsgrafiek dat de markt waarschijnlijk een opwaartse trend zal inzetten. Dit is het tegenovergestelde van een bear flag.