Crypto Wiki

Hier vind je elke crypto-term van A tot Z! 

Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | TA

I

initial coin offering (ICO)

Een ‘initial coin offering’ (ICO) kan een beetje vergeleken worden met een IPO. Investeerders hebben de mogelijkheid om voor het eerst in een bepaalde coin te investeren. Het verschil met de beurs is echter dat een bedrijf aan allerlei eisen moet voldoen voordat de IPO kan plaatsvinden. De ICO-markt is veel minder gereguleerd. Het komt dan ook vaker voor dat een ICO frauduleus is.

Initial public offering (IPO)

De beursintroductie (IPO) heeft betrekking op het moment dat een particuliere onderneming haar aandelen voor het eerst aan het publiek aanbiedt. De term “going public” kan in sommige gevallen ook worden gebruikt om te verwijzen naar een beursgang.

Instamine

Een bepaalde periode, kort na de lancering, waarin een groot deel van de totale “mineable coins” of tokens in een gecomprimeerd tijdsbestek worden gemined en ongelijk en snel onder de beleggers worden verdeeld.

Intermediary

An “intermediary”, is een persoon of entiteit die optreedt als tussenpersoon tussen verschillende partijen om overeenkomsten tot stand te brengen of richtlijnen uit te voeren.

Iceberg Order

Een voorwaardelijk order om een grote hoeveelheid assets te kopen of te verkopen in kleinere vooraf bepaalde hoeveelheden om de totale orderhoeveelheid te verbergen.

Index

Een systeem dat de waarde van iets meet in contrast met de vorige waarden ofwel een andere gedefinieerde norm of referentie. Het kan ook worden beschreven als een financieel instrument dat wordt gebruikt om een groep van individuele prijzen of data punten te vertegenwoordigen.

Initial Exchange Offering (IEO)

Een Initial Exchange Offering, ook wel IEO genoemd, is een fundraising event dat wordt beheerd door een exchange. In tegenstelling tot een Initial Coin Offering (ICO) waarbij het projectteam zelf de fondsenwerving uitvoert, betekent een Initial Exchange Offering dat de fondsenwerving wordt uitgevoerd op een bekend “exchange fundraising platform”, zoals Binance Launchpad, waar de gebruikers rechtstreeks vanuit hun eigen exchange wallet tokens kunnen aankopen.

Immutable

Een eigenschap waardoor het onmogelijk is om iets te veranderen. Dit is vooral van toepassing op langere termijn. Meestal heeft een blockchain deze eigenschap standaard en onderscheidt dit zich van een traditionele database. Hoewel een terugdraaiing van blocks mogelijk is, komt dit zelden voor en kan het een splitsing van de chain veroorzaken. Dat zou ook betekenen dat een transactie weg is en niet daadwerkelijk wordt veranderd. Hoe meer blocks er gegenereerd worden na een transactie, hoe moeilijker het zal zijn om een rollback uit te voeren.

INPUTS

Een verwijzing naar een output van een eerdere transactie. Deze inputs in een transactie bevatten drie velden; een out point, een signature script en een sequence.

Daarnaast worden deze inputs in een adres opgeteld, en dit bedrag bepaalt het bedrag dat een wallet kan uitgeven aan outputs.

IOU

Het acroniem IOU staat voor “I owe you” en verwijst naar een informeel document waarin een schuld van de ene partij aan de andere wordt erkend. De schuld heeft meestal een monetaire waarde, maar kan ook verband houden met andere zaken, zoals fysieke producten of eigendommen.

issuance

De basisdefinitie van “issuance” (uitgifte) is iets te creëren en beschikbaar te stellen. Maar in de crypto-ruimte verwijst issuance naar het genereren van nieuwe cryptocurrency tokens of coins en dit proces kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de parameters die door de makers van het project zijn gespecificeerd.

Initial Token Offering (ITO):

Vergelijkbaar met ICO’s, maar de focus ligt hier op het aanbieden van tokens met een bewezen (of onbewezen) intrinsiek nut in de vorm van software of gebruik in een ecosysteem.

Initial Bounty Offering (IBO):

Een initial bounty offering of IBO is het gelimiteerde tijdsproces waarbij een nieuwe cryptocurrency openbaar wordt gemaakt en gedistribueerd aan mensen die hun tijd en deskundigheid investeren in het verdienen van beloningen in deze nieuwe cryptocurrency, zoals het doen van vertalingen of het doen van marketing. In tegenstelling tot een initial coin offering waarbij u coins moet aankopen, vereist een IBO meer mentale verbintenis met de investeerder.

Inflatie

Een algemene stijging van de prijzen en een daling van de aankoopwaarde van geld.

InterPlanetary File System (IPFS)

InterPlanetary File System (IPFS) is een open-source project dat een peer-to-peer bestandensysteem bouwt. Het IPFS-project is een ambitieus project dat de manier waarop we het internet gebruiken mogelijk kan veranderen. Het uiteindelijke doel is om alle apparaten die hetzelfde bestandssysteem hebben met elkaar te verbinden, maar niet op dezelfde manier als het web dat vandaag de dag doet. Om de basis van IPFS te begrijpen, is het nuttig om het te vergelijken met HTTP.

Integrated Circuit (IC)

Een integrated circuit (IC) is een kleine chip, meestal gemaakt van silicium, die een set elektronische onderdelen zoals transistors, weerstanden of condensatoren bevat. Dergelijke kleine chips worden tegenwoordig veel gebruikt en zijn aanwezig in de meeste elektronische apparaten. Ze kunnen berekeningen uitvoeren en functioneren ook als microprocessoren, versterkers, oscillatoren en data-opslag. Geïntegreerde circuits zijn betrouwbaar en kunnen op zeer grote schaal worden geproduceerd. Omdat ze relatief goedkoop zijn, speelden en spelen ze nog steeds een belangrijke rol in de verdere evolutie en ontwikkeling van de elektronica wereldwijd.