Crypto Wiki

Hier vind je elke crypto-term van A tot Z! 

Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | TA

T

TA

TA staat voor technische analyse. Dit wordt gebruikt om een grafiek van een cryptocurrency of aandeel met behulp van verschillende indicatoren te analyseren. Dit geeft een belegger of trader meer duidelijkheid over de keuze wat hij moet doen, kopen of verkopen.

Tether

Tether wordt op exchanges vaak afgekort als USDT. Dit is een niet door de overheid gereguleerde ‘stablecoin’ die een waarde heeft van ongeveer 1 US-dollar. Het bedrijf achter deze coin beweert dat elke Tether die in omloop is, gedekt wordt met echte dollars.

Total supply

De “total supply” geeft aan hoeveel coins er al in omloop zijn, aangevuld met de coins die nog niet verhandelbaar zijn. Het geldt dus alleen voor de reeds bestaande coins. Dit is anders dan bij de ”maximum supply”, daar zitten de toekomstige coins bij inbegrepen. De total supply is groter dan of gelijk aan de “circulating supply”. Het kan bestaan uit verhandelbare en niet-verhandelbare coins, zoals gereserveerde of nog niet uitgegeven coins voor het team of de investeerders.

Transactie-ID (TXIDS)

Alle transacties in de Blockchain, zoals het bedrag, het adres van de verzender en de ontvanger en de datum van overdracht, worden voorzien van een identificatie, die openbaar toegankelijk is op de Blockchain. Dit is de ‘Transactie-ID’.

TESTNET

Een alternatieve blockchain waarop ontwikkelaars kunnen testen en experimenteren op veranderingen aan een cryptocurrency zonder het risico te lopen dat de echte blockchain beschadigd of verstoord wordt.

Tokens

Tokens, in het algemeen, zijn het non-mineable digitale eenheden met een waarde. Het is eigenlijk een digitale eenheid die ontworpen is met het oog op het nut ervan en die toegang biedt tot en gebruik maakt van een groter crypto-economisch systeem. 

Think Long Term (TLT)

Een mindset waarbij u een beleggingsvisie van maanden tot jaren hebt.

Transactie (TX)

De handeling waarbij cryptocurrencies op een blockchain worden verhandeld.

Transactions Per Second (TPS)

In de context van blockchains verwijst de term transacties per seconde (TPS) naar het aantal transacties dat een netwerk per seconde kan verwerken.

Tanking

Tanking staat voor een waardevermindering. Als een cryptocurrency ‘tanks’, daalt de prijs aanzienlijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben op een fundamenteel niveau of wanneer een belangrijk punt in een technische analyse wordt gevormd.

Ticker

Een ‘Ticker’ is een afkorting van onder andere aandelen op de beurs. Het bestaat uit enkele letters. In de cryptowereld wordt dit systeem ook toegepast. Voor aandelen is er ook een uniek ID ontwikkeld, de zogenaamde ISIN-code. Een dergelijk systeem bestaat nog niet in de crypto ruimte. 

TOR

TOR is een afkorting voor ‘The Onion Router’. Onion routing is een methode om gegevens anoniem over het internet te versturen. Het TOR-netwerk bestaat uit duizenden proxyservers op het internet die door vrijwilligers worden gerund. Er zijn al verschillend cryptocurrencies die ‘nodes’ op het TOR-netwerk ondersteunen.

Transactie fee

De ‘Transactie fee’ is het bedrag dat betaald moet worden voor het uitvoeren van transacties op de Blockchain. Deze fee wordt meestal betaald aan de ‘Miners’, maar soms worden ze verbrand. Er zijn ook een aantal cryptocurrencies, waar u geen fees (transactie kosten) voor hoeft te betalen.

TCP/IP

Dit is de afkorting voor “Transmission Control Protocol”/”Internet Protocol” en is het verbindingsprotocol dat door het internet wordt gebruikt.

Tangle

De Tangle is een door IOTA ontwikkeld blockchain alternatief, waarbij er gebruik wordt gemaakt van ‘directed acyclic graphs’ die slechts in één richting opbouwen en op zo’n manier dat het nooit herhaalt wordt, waardoor het quantum-computing bestendig is.

Tokenize

Het proces waarbij real-world assets worden omgezet in digitale waarde, een token genaamd, dat vaak in staat is om het eigendom op te splitsen in verschillende delen onder verschillende eigenaars.

Trustless

Een trustless systeem betekent dat de betrokken deelnemers elkaar of een derde partij niet hoeven te kennen of te vertrouwen om het systeem te laten functioneren. In een trustless omgeving is er geen enkele entiteit die gezag heeft over het systeem en wordt er consensus bereikt zonder dat de deelnemers iets anders hoeven te weten of te vertrouwen dan het systeem zelf.

Telegram

Telegram is een berichtenapplicatie die zowel op mobiel als op de desktop kan worden gebruikt. Het is zeer populair in de crypto-community. De meeste coins hebben een telegramkanaal, waar geïnteresseerden zich kunnen aansluiten en de ontwikkelingen van de coin kunnen bespreken. U kunt zich aansluiten bij zoveel kanalen als u wilt. Het wordt echter veel misbruikt door oplichters, die links en virussen versturen. Maar omdat Telegram geavanceerde bots ondersteunt, kan dit gemakkelijk worden aangepakt. De bot wordt ook vaak gebruikt om nieuwe gebruikers te verwelkomen of om cryptocurrency tips naar elkaar te sturen.

To the moon!

Deze uitdrukking komt vaak voor in cryptocurrency chatgroepen en fora. Het wordt gebruikt om het verlangen naar een enorme prijsstijging te communiceren. Daarvoor zeggen ze ‘When Moon?’. Het wordt ook gebruikt op momenten dat de prijs van een coin snel stijgt. In dat geval is de uitdrukking ‘To The Moon!’ gebruikelijk.

Trading Bot

Een trading bot is een algoritme dat handelt voor een trader op een beurs of crypto exchange. Trading bots worden gebruikt door zowel professionals als amateurs.

TAINT

Een maatstaf voor de correlatie tussen twee adressen, deze wordt gebruikt in pogingen om de geschiedenis van een coin te volgen.

THE MARKEL TREE

Een boom geconstrueerd door hashing gekoppelde data, vervolgens het koppelen en hashen van het resultaat tot er één enkele hash overblijft.

TIMESTAMP

Een bewijs dat een stuk data op een bepaald moment bestond. Voor Bitcoin is dit het cryptografische bewijs van wanneer transacties hebben plaatsgevonden.

Trade Volume

De omvang van een cryptocurrency die de laatste 24 uur is verhandeld.

Tumbler

Een andere naam voor een mixing service.

Turing Complete

Turing Complete verwijst naar een machine die, met voldoende tijd en geheugen en de nodige instructies, elk rekenprobleem kan oplossen, hoe complex ook. De term wordt normaal gesproken gebruikt om moderne programmeertalen te beschrijven, aangezien de meeste van hen Turing Complete zijn (C++, Python, JavaScript, enz.).