Crypto Wiki

Hier vind je elke crypto-term van A tot Z! 

Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | TA

S

Satoshi (SATS)

De kleinste eenheid van een Bitcoin die een waarde heeft van 0,00000001 BTC.

Scrypt

Een alternatief proof-of-work (PoW) algoritme voor SHA-256, gebruikt in de Bitcoin-mining. Scrypt-mining is meer afhankelijk van het geheugen dan van pure CPU-kracht, met als doel het voordeel dat ASIC’s hebben te verminderen en zo de deelname aan het netwerk en de energie-efficiëntie te verbeteren.

Seed

Eén enkel uitgangspunt om uw keys af te leiden voor een deterministische wallet. Het wordt meestal gepresenteerd als een reeks woorden om de eigenaar in staat te stellen snel een back-up te maken of een wallet te herstellen.

Selfish Mining

Een situatie waarin een miner een nieuw block ontgint, maar dit nieuwe block niet naar de andere miners stuurt. Als deze miner in staat is om een tweede block sneller te vinden dan alle andere miners, dan zou hij de langste publieke chain hebben gecreëerd, waardoor alle andere blocks die in die tijd ontdekt zijn, ongeldig worden.

Simplified Payment Verification (SPV)

Dit  is een manier voor Bitcoin wallets om transactiegegevens op een lichte en eenvoudige manier te bevestigen. In sommige gevallen kan het worden vergeleken met Segregated Witness, wat betekent dat blockchain-transacties worden gescheiden om het netwerk sneller te laten functioneren. In het geval van een vereenvoudigde betalingsverificatie, hoeft u geen Bitcoin wallet meer te downloaden en de hele blockchain te controleren op het moment dat een transactie wordt uitgevoerd.

Sharding

Sharding is een zeer belangrijk concept dat het systeem helpt om gegevens in verschillende bronnen te bewaren, afhankelijk van het shardproces.

Het woord “Shard” betekent “een klein deel van een geheel”. Sharding betekent dus het verdelen van een groot deel in kleinere delen.

Sharding zorgt ervoor dat een grote database wordt opgedeeld of verdeeld in kleinere gegevens, ook wel shards genoemd. Deze shards zijn niet alleen kleiner, maar ook sneller en dus gemakkelijk te beheren.

Silk Road

Een online ‘black market’ die bestond op het dark web, nu afgesloten door de FBI. Het accepteerde bitcoins als transactie middel.

Solidity

De programmeertaal die Ethereum gebruikt voor het ontwikkelen van smart contracts.

Spoon (Blockchain)

Een hard spoon is een meta-protocol dat bovenop een blockchain bestaat waardoor er in wezen een nieuwe blockchain ontstaat met tokens die de originele tokens van de blockchain overnemen. Een spoon kan, net als een fork, ‘hard’ of ‘soft’ zijn, hoewel de implementaties van de spoons tot nu toe altijd al ‘hard’ zijn geweest, namelijk de Tendermint hard spoon van 2018. Terwijl een hard spoon geen concurrentie heeft met de onderliggende blockchain, zou een soft spoon concurreren als onderdeel van het protocol binnen dezelfde blockchain.

Staking

Deelname aan een proof-of-stake (PoS) systeem om uw tokens in te zetten om als validator voor de blockchain te dienen en zodoende beloningen te ontvangen

Symbol

De ticker van een cryptocurrency; bijvoorbeeld, Bitcoin’s ‘symbol’ is BTC.

security audit

Een ‘security audit’ bestaat uit een systematische analyse van een applicatie, systeem of database om te evalueren hoe solide en veilig deze is. In de context van blockchains bestaan veiligheidsaudits uit een peer review van een smart contract of blockchain code om potentiële bugs of fouten te identificeren.

Sentiment

In de financiële sector verwijst de term sentiment (of marktsentiment) naar het zeer subjectieve gevoel over de staat van een markt. Het is de algemene emotie die traders en investeerders hebben met betrekking tot de koersbeweging van een bepaald asset.

Snapshot

Traditioneel verwijst de term snapshot naar de mogelijkheid om de toestand van een computersysteem of opslagapparaat op een bepaald moment vast te leggen. In cryptocurrency’s beschrijft een snapshot vaak de handeling waarbij de toestand van een blockchain op een bepaalde ‘block height’ wordt vastgelegd. In dit geval registreert de momentopname de inhoud van de volledige blockchain, die alle bestaande adressen en de bijbehorende gegevens (transacties, kosten, saldo, metagegevens, enz.) omvat.

Short Squeeze

Dit is een situatie waarin de prijs van een financieel asset op de exchange stijgt, waardoor de eigenaren van short posities gedwongen worden om zo snel mogelijk in te kopen, teneinde hun verliezen te beperken.

SCALABILITY

De capaciteit van een cryptocurrency om het grootschalig gebruik van zijn blockchain op te vangen. Velen geloven dat Bitcoin dit probleem zal hebben. Toch zijn er manieren om het voorlopig onder controle te houden.

SURGE

Een proces waarbij een cryptocurrency in prijs stijgt of meer waarde krijgt.

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto is een pseudoniem dat door de maker van de Bitcoin werd gebruikt in e-mailcommunicatie, forumberichten en publicaties zoals de Bitcoin Whitepaper. Voor zover we weten kan dit een man, een vrouw of een groep personen zijn geweest. De naam is duidelijk van Japanse oorsprong, maar aangezien de persoon in perfect Engels schreef, geloven velen dat Satoshi uit een Engelstalig land komt.

Second-Layer Solutions:

Een set oplossingen die bovenop een publieke blockchain is gebouwd, dit om de schaalbaarheid en efficiëntie ervan uit te breiden, met name voor microtransacties en of andere acties. Voorbeelden hiervan zijn: Plasma, TrueBit, Lightning Network en meer.

Segregated Witness (SegWit)

Een Bitcoin Improvement Proposal (BIP) dat gericht is op het verbeteren van de transactiemogelijkheden van Bitcoin. In het verleden, toen het de ” witness ” informatie (handtekeningen) op blocks veranderde, veranderde het de transactie-ID en de daarop volgende hash. SegWit wilde dit verhelpen door de handtekening en de block-inhoud te scheiden: een neveneffect van deze wijziging is de kleinere blockgrootte en de mogelijkheid om second layer-oplossingen te ondersteunen.

Samengevat – Een proces waarbij de transactie handtekeningen worden gescheiden van het Bitcoin-transacties. Hierdoor kunnen er meer transacties in één blok.

SHA- 256

Een cryptografische hashfunctie die een 256-bits handtekening genereert in de vorm van cijfers en getallen, dit is het algoritime dat gebruikt wordt bij Bitcoin (proof-of-work (PoW)). Het is ontworpen door de NSA (National Security Agency). “SHA” staat voor Secure Hash Algorithm en 256 betekent “256 bit output”. 1 cijfer of letter komt overeen met 4 bits, een hashcode omvat 64 cijfers of letters. Als je die 64 maal 4 doet, dan komt je uit op een grootte van 256 bit.

Short

Shorting, ook wel short selling of going short genoemd, is een handeling waarbij een asset tegen een bepaalde prijs wordt verkocht zonder dat deze in eigendom is en later tegen een lagere prijs wordt teruggekocht. Simpel gezegd, als je een reden hebt om te geloven dat een financieel product op het punt staat in waarde te dalen, dan kun je geld verdienen door het te lenen om het te verkopen tegen de huidige marktprijs en het terug te kopen als de prijs daalt. Het prijsverschil tussen de twee acties is uw winst of verlies.

 

Smart Contract

Een smart contract is een stuk computersoftware dat ontwikkeld is als een geautomatiseerd zelfvoorzienend contract, wat betekent dat het bepaalde acties in gang zet nadat aan vooraf bepaalde voorwaarden is voldaan. Smart contracts kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als digitale overeenkomsten die de uitwisseling van cryptocurrency’s (of andere digitale activa) tussen twee partijen regelen. Zodra de voorwaarden van de overeenkomst zijn vastgesteld, verifieert het smart contract de nakoming ervan en worden de assets overeenkomstig verdeeld.

Stablecoins

Een stablecoin is een type cryptocurrency die ontworpen is om een stabiele marktprijs te handhaven. De laatste tijd is dit type digitale valuta in populariteit toegenomen, en we hebben nu tal van stablecoin-projecten.

Hoewel de exacte mechanismen variëren van de ene munt tot de andere, worden stablecoins verondersteld enigszins bestand te zijn tegen de volatiliteit op de markt, zodat ze geen significante prijsverschillen ondervinden.

Veel stablecoins hebben hun waarde vastgelegd door ze te koppelen aan de prijs van een ander asset. De meeste zijn gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, maar er zijn ook stablecoins die gekoppeld zijn aan de prijs van andere cryptocurrency’s of zelfs grondstoffen, zoals zilver of goud. Door de koppeling aan reële producten, kunnen deze coins de wilde prijsschommelingen vermijden die veroorzaakt worden door de hoge volatiliteit, die heel vaak voorkomt op de cryptocurency markten.

Source Code

Broncode verwijst naar een verzameling van computercodes, die verantwoordelijk zijn voor het definiëren van hoe een programma (software) zal functioneren op basis van een lijst van deterministische instructies en verklaringen. In essentie is de broncode de primaire staat van een software op het moment dat deze oorspronkelijk wordt geschreven.

Sharpe Ratio

William F. Sharpe creëerde de Sharpe-ratio in 1966. Het is een ratio die investeerders en economen gebruiken om het potentiële rendement van de investering (ROI) te beoordelen. De Sharpe-ratio evalueert het potentiële rendement in verhouding tot de risico’s. De ratio staat ook bekend als de Sharpe-measure, Sharpe-index of reward-to-variability ratio.

supercomputer

Een computer of virtual machine die op het hoogst mogelijke niveau van de huidige rekenkracht werkt.

Support

Support verwijst naar een niveau dat de neiging heeft om de prijs van een asset vast te houden, waardoor deze niet naar beneden dreigt te gaan. Het ontstaan van support niveaus wordt veroorzaakt door een sterke koopdruk op die prijszone, maar het kan ook te maken hebben met grote buy walls die het moeilijker kunnen maken om de prijs verder te laten dalen.

SPECULATOR

Een persoon die speculeert op de prijs van Bitcoin of een ander asset met als doel winst te maken door te kopen en te verkopen tegen een betere prijs.

Slack

Slack is een cloud-gebaseerde software voor samenwerking in teamverband. Het werd populair in de crypto-ruimte rond 2016 en 2017 om een plaats te creëren waar de fans de coin konden bespreken. Hoewel het niet erg geschikt is voor grote groepen van duizenden leden, bij de gratis versie. Dit veroorzaakte vaak problemen waardoor nieuwe mensen niet in staat waren om mee te doen. Tegenwoordig hebben veel coins hun community verplaatst naar Telegram en of Discord.

SCAM

Een ‘Scam’ is een frauduleus systeem dat wordt uitgevoerd door een oneerlijk individu, een oneerlijke groep of een oneerlijk bedrijf. Het doel is om geld of iets anders van belang te krijgen, zoals persoonlijke informatie of in het geval van cryptocurrency de ‘private key’.

Securities and Exchange Commission (SEC)

SEC is het acroniem voor de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De commissie werd op 6 juni 1934 opgericht als een onafhankelijke overheidsinstantie. De SEC is verantwoordelijk voor de regulering van en het toezicht op de financiële markten, met een focus op de Amerikaanse beursmarkten (bijv. aandelen en obligaties).

Sell Wall

Een situatie waarin een groot limit order is geplaatst om te verkopen zodra een cryptocurrency een bepaalde waarde bereikt. Dit kan soms worden gebruikt door traders om een bepaalde indruk te wekken op de markt, hierdoor zal de cryptocurrency niet boven die waarde stijgen, omdat het aanbod waarschijnlijk de vraag zal overtreffen indien het order wordt uitgevoerd.

Sidechain

Een blockchain ledger die parallel loopt aan een primaire blockchain, waarbij er een bidirectionele link is tussen de primaire chain en de sidechain. Hierdoor kan de sidechain onafhankelijk van de primaire blockchain werken, met behulp van hun eigen protocollen of hun eigen ledger-mechanismen.

Shitcoin

Een Shitcoin kan elke coin zijn, die slecht wordt gewaardeerd door degene die er over praat. Dus het kan elke altcoin zijn, maar ook Bitcoin. De opgegeven reden kan een gebrek aan innovatie zijn, slechte communicatie, een trage ontwikkeling of een andere coin die volgens die persoon aanzienlijk beter is.

Shilling

Iemand die een cryptocurrency project of ICO te enthousiast promoot. Personen die een aanzienelijk netwerk hebben worden soms ook betaald of gevraagd om een bepaalde coin te ‘shillen’.

Soft Cap

Het minimum bedrag dat een initial coin offering (ICO) moet ophalen. Indien de ICO niet in staat is om het bedrag van de softcap op te halen, dan kan het volledig worden stopgezet.

Soft Fork (Blockchain)

Een protocol-upgrade waarbij enkel geldige transacties ongeldig worden gemaakt, en de meeste soft forks vereisen dat de miners hun miningprogramma’s upgraden om dit effectief te kunnen afdwingen.

Spot

Een contract of transactie waarbij een cryptocurrency onmiddelijk wordt gekocht of verkocht.

Spotmarkt

Een openbare markt waarin cryptocurrenciess worden verhandeld voor een onmiddellijke afhandeling. Het staat in contrast met een futuresmarkt, waarbij de afhandeling op een latere datum plaatsvindt.

Stale Block

Een block dat met succes werd gemined maar niet werd opgenomen op de huidige blockchain, meestal omdat er eerst een ander block op dezelfde ‘block height’ aan de chain werd toegevoegd.

State Channel

Een ‘second-layer scaling solution’ die de totale benodigde on-chain transacties reduceert, de transacties off-chain verplaatst en de deelnemers laat overgaan naar de hoofd-chain, na meerdere off-chain transacties.

SAFU

SAFU, het Secure Asset Fund for Users is een noodverzekeringsfonds. Op 3 juli 2018 kondigde Binance het Secure Asset Fund for Users aan.

“Om de toekomstige belangen van alle gebruikers te beschermen, heeft Binance een Secure Asset Fund for Users (SAFU) in het leven geroepen. Vanaf 2018/07/14 zullen we 10% van alle ontvangen transactiekosten toewijzen aan het SAFU om de bescherming van onze gebruikers en hun fondsen in extreme gevallen aan te bieden. Dit fonds zal worden opgeslagen in een aparte cold wallet.”

store of value

De term ‘store of value’ wordt gebruikt om de eigenschap te beschrijven van een asset dat in staat is om waardevermindering over een lange periode te voorkomen. Om als een ‘store of value’ te worden beschouwd, moet de waarde van een asset dus stabiel zijn of stijgen doorheen de tijd – maar nooit afnemen.

Supply chain

Een supply chain is een netwerk van mensen en bedrijven die betrokken zijn bij het creëren en distribueren van een bepaald product of het bedienen van een bepaalde klant. Supply chains omvatten leveranciers van grondstoffen, faciliteiten die deze materialen verwerken tot onderdelen, assemblagefaciliteiten, opslag- en verzenddiensten, detailhandelszaken en alle andere entiteiten die het voor een bedrijf mogelijk maken om goederen en services aan zijn klanten te leveren.

Swing

Dit definieert een Zig Zag prijsbeweging van een crypto. De swing is slechts een verklaring voor de opwaartse en neerwaartse beweging van een cryptocurrency – het volatiliteitseffect.

scammer

Een scammer is een persoon die een oplichting uitvoert.

Self-hosted wallets (Non-Custodial Wallets)

Wanneer u kiest voor een wallet die u voorziet van de initiële seed of private keys tijdens de set-up, kiest u voor een non-custodial wallet. Dit type wallet wordt ook wel self-hosted wallet genoemd, waarbij u de volledige controle over uw Bitcoin wallet behoudt.