Crypto Wiki

Hier vind je elke crypto-term van A tot Z! 

Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | TA

H

Hacker

In het algemeen kan de term hacker worden gebruikt om elke persoon te beschrijven die een hoog niveau van computerkennis heeft, inclusief programmeurs en cybersecurity-deskundigen. In de populaire terminologie is een hacker echter een persoon die de kwetsbaarheden van een computersysteem of netwerk wil uitbuiten. Deze worden ook wel aangeduid als security hackers.

Hybride PoW/PoS

Een hybride PoW/PoS maakt zowel gebruik van proof-of-stake als proof-of-work. De zogenaamde consensus-distributie algoritmes op het netwerk. Deze aanpak heeft als doel de veiligheid van PoW consensus en de governance en energie-efficiëntie van PoS samen te brengen.

Hyperledger (Hyperledger Foundation)

 Hyperledger is een overkoepelend project van open source blockchains en blockchain gerelateerde tools dat in 2015 door de Linux Foundation is gestart om de gezamenlijke ontwikkeling van op blockchain gebaseerde distributed ledgers te ondersteunen.

High-Frequency Trading (HFT)

High-Frequency Trading (HFT) is een vorm van algoritmisch traden waarbij een groot aantal orders in fracties van seconden wordt verhandeld. HFT maakt gebruik van financiële data en geavanceerde elektronische trading tools om markten te analyseren en een groot aantal orders binnen korte termijnen uit te voeren.

Halving

In de cryptocurrency ruimte verwijst de term halving naar een proces dat de uitgifte van nieuwe coins vermindert. De halving is meer bepaald de periodieke vermindering van een block reward die aan de miners wordt verstrekt. De halving zorgt ervoor dat een crypto-asset een gestage uitgiftesnelheid zal volgen totdat het maximale aanbod uiteindelijk is bereikt.

Hash rate

De term hash rate verwijst naar de snelheid waarmee een computer hash-berekeningen kan uitvoeren. In de context van Bitcoin en cryptocurrencies staat de hash rate voor de efficiëntie en prestaties van een mining unit. Het definieert hoe snel mining hardware werkt voor het berekenen van een geldige block.

Hosted Wallet

Een wallet beheerd door een derde partij.

HODL

Een passieve beleggingsstrategie waarbij u een belegging voor een lange periode aanhoudt, ongeacht eventuele veranderingen in de prijs of de markten. De term werd in eerste instantie populair door een typfout die in een Bitcoin-forum werd gemaakt, en de term wordt nu vaak aangevuld met de term “Hold On for Dear Life”.

Honeypot

Een mechanisme dat in de computerbeveiliging wordt gebruikt om ongeoorloofde toegang tot informatiesystemen op te sporen en tegen te gaan.

Hard Cap

Het maximale bedrag dat een ICO zal verzamelen. Als een hard cap wordt bereikt, wordt er geen geld meer ingezameld.

Hash

In de cryptografie verwijst het woord hash naar de output die door een hash-functie wordt geproduceerd nadat er een stuk data doorheen is gestuurd (in kaart gebracht). Naast de hash, kan de output die door hash-functies wordt gegenereerd ook worden aangeduid als hash-waarde, hash-code, of digest.

Hot Wallet

Een cryptocurrency wallet die is aangesloten op het internet voor de opslag van cryptocurrencies.

Hot Storage

De online opslag van private keys, waardoor je een snellere toegang hebt tot uw cryptocurrencies.

Hierarchical Deterministic Wallet (HD Wallet):

Een HD wallet, oftewel Hiërarchische Deterministische wallet, is een new-age digitale wallet die automatisch een hiërarchische boomachtige structuur van private / publieke adressen (of sleutels) genereert, waardoor het probleem wordt aangepakt dat de gebruiker deze zelf moet genereren.