Crypto Wiki

Hier vind je elke crypto-term van A tot Z! 

Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | TA

E

EEA

De EEA (Enterprise Ethereum Alliance) is een samenwerkingsverband als onderdeel van de Ethereum Foundation. Het verbindt Fortune 500-bedrijven, start-ups, academici en technologie providers met experts van Ethereum.

Exchange

Cryptocurrency exchanges (soms ook wel digital currency exchanges genoemd) zijn bedrijven die klanten in staat stellen om cryptocurrencies te verhandelen voor fiatgeld of andere cryptocurrencies.

efficiënte markt hypothese (EMH)

De efficiënte markthypothese (EMH) is een economische theorie die stelt dat de financiële markten alle beschikbare informatie over de prijs van de activa op een bepaald moment weergeven. Aanvankelijk ontwikkeld door de econoom Eugene Fama in de jaren ’60, stelt de theorie dat het bijna onmogelijk is voor beleggers om een voorsprong op de markt te krijgen op de lange termijn. Assets zullen worden gewaardeerd tegen hun eerlijke prijs, omdat alle bekende informatie zal worden verhandeld totdat het niet meer nuttig is.

Ether

Ether is de eigen cryptocurrency van de Ethereum blockchain. Het een noodzakelijk element (een brandstof) voor de werking van het gedistribueerde applicatieplatform. Het is een vorm van betaling die door de klanten van het platform wordt gedaan aan de machines die de gevraagde operaties uitvoeren. De transactiekosten om het platform te kunnen gebruiken wordt in Ether afgerekend en gemeten op basis van de gaslimiet en de gasprijs.

Ethereum Virtual Machine (EVM)

Een volledige virtuele machine die het mogelijk maakt om code precies zoals bedoeld uit te voeren; het is de runtime-omgeving voor elk smart-contract. Elke Ethereum node draait op de EVM om de consensus over de gehele blockchain te handhaven.

ERC-20

ERC-20 is een technische standaard die wordt gebruikt om tokens op de Ethereum blockchain uit te geven en te implementeren. Het is in november 2015 voorgesteld door de Ethereum-ontwikkelaar Fabian Vogelsteller. De standaard beschrijft een gemeenschappelijke set van regels die moeten worden gevolgd om een token goed te laten functioneren binnen het ecosysteem van Ethereum. Daarom moet ERC-20 niet worden beschouwd als een stuk code of software. In plaats daarvan kan het worden beschreven als een technische richtlijn of specificatie.

Emissie

Emissie, ook wel Emissiecurve, Emissiesnelheid en Emissieschema genoemd, is de snelheid waarmee nieuwe coins worden aangemaakt en uitgegeven.

ETF

ETF is een afkorting voor ‘Exchange-Traded-Fund’, of een beursgenoteerd fonds. Dit is een verhandelbaar product (effect) dat de koers van een onderliggende waarde volgt. Voorbeelden zijn een aandelenindex, een mandje met bepaalde obligaties en grondstoffen. Er zijn verschillende aanvragen voor een Bitcoin ETF, maar deze zijn nog niet goedgekeurd door de SEC in de Verenigde Staten van Amerika.

Ethereum Improvement Proposal (EIP)

 Ethereum Improvement Proposals (EIP’s) beschrijft de standaarden voor het Ethereum-platform, met inbegrip van kernprotocolspecificaties, API’s van klanten en contractstandaarden.

ERC-721

De ERC-721 tokens verschillen van de ERC-20 tokens in die zin dat de ERC-721 tokens non-fungible zijn. Dit betekent dat elke token uniek is en dus niet zomaar inwisselbaar.

Eclipse Attack

Wanneer de meerderheid van de peers op het netwerk kwaadaardig is en het netwerk monopoliseert om te voorkomen dat specifieke nodes informatie ontvangen van eerlijke nodes.

Escrow

Een escrow is een contractuele regeling waarbij een derde partij geld of documenten ontvangt en uitbetaalt voor de primaire transactiepartijen, waarbij de uitbetaling afhankelijk is van de door de transactiepartijen overeengekomen voorwaarden. Dit kan worden geautomatiseerd met behulp van smart contracts op de blockchain.

ELI5

Staat voor ” Explain Like I’m 5,” een uitleg die zo eenvoudig is dat zelfs een vijfjarige het kan begrijpen.

Exit Scam

Dit is een frauduleuze werkwijze waardoor het project tijdens of na afloop van een ICO geld inzamelt en vervolgens simpelweg verdwijnt.