Crypto Wiki

Hier vind je elke crypto-term van A tot Z! 

Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | TA

O

Orphan

Een ‘Orphan’ of ‘Orphan-block’ is een block in de blockchain die niet verder wordt uitgebouwd. Blockchain blocks worden meestal gegenereerd door ‘mining’ of ‘staking’; af en toe worden er twee blocks tegelijk aangemaakt door verschillende computers. Slechts één van de twee kan geldig zijn op de blockchain, dus de andere vervalt en wordt een orphan block.

Oracle

Een oracle kan op meerdere manieren worden gedefinieerd, afhankelijk van de context. Binnen de blockchain context is een oracle in principe een databron die gebruikt wordt als brug tussen smart contracts en andere externe bronnen.

Open/close:

De prijs waartegen een cryptocurrency op een bepaalde tijd opent, bijvoorbeeld aan het begin van de dag; de prijs waartegen een cryptocurrency op een bepaalde tijd sluit, bijvoorbeeld aan het eind van de dag. In het algemeen zijn deze termen nuttiger in de traditionele financiële markten, omdat er vaste uren zijn in de dag wanneer de handel plaatsvindt.

OUTPUT

Een deel van een transactie dat instructies bevat voor het verzenden van Bitcoin.

Offline Storage

Het opslaan van cryptocurrencies op apparaten of systemen die niet met het internet zijn verbonden.

Online Storage

Het opslaan van cryptocurrencies op apparaten of systemen die verbonden zijn met het internet. Online opslag biedt meer gemak, maar ook een verhoogd risico op diefstal.

OFF BLOCKCHAIN TRANSACTIE

Waarde-uitwisseling die buiten de Blockchain plaatsvindt tussen vertrouwde partijen. Dit gebeurd omdat ze sneller zijn en de Blockchain niet opblazen.

One Cancels the Other

Een “One Cancels the Other” (OCO) order bestaat uit een paar orders die tegelijkertijd worden aangemaakt, maar slechts één ervan kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat zodra één van de orders geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, de andere automatisch wordt geannuleerd. Hoewel dit minder vaak voorkomt, kunnen OCO-orders ook worden aangeduid als Order Cancels Order.

OUTPUT INDEX

Een opeenvolgende genummerde index van outputs in één enkele transactie, beginnend bij nul.

Off-Ledger Currency

Een valuta die buiten de gespecificeerde blockchain ledger wordt gecreëerd (geslagen), maar wel wordt geaccepteerd of gebruikt.

Oversold

Wanneer een cryptocurrency door meer en meer beleggers over een langere periode wordt verkocht, waardoor de prijs ervan voor een langere periode afneemt. Wanneer dit gebeurt zonder een gerechtvaardigde reden, wordt de cryptocurrency als overbought beschouwd, en wordt er dus ook een periode van aankoop verwacht.

OPEN SOURCE

De broncode delen van een stuk computersoftware, waardoor deze door iedereen kan worden verdeeld en gewijzigd.

OTC EXCHANGE

OTC verwijst naar “Over the Counter”. Dit is een transactie die buiten een regulier exchange wordt gedaan, vaak peer-to-peer via particuliere transacties. In rechtsgebieden waar exchanges niet zijn toegestaan of waar de verhandelde bedragen de markten zullen doen bewegen, zullen traders de zogenaamde OTC-route passeren.

Deze exchanges zijn ook plaatsen waar een trade rechtstreeks tussen de twee betrokken partijen plaatsvindt, zodat deze 2 partijen bepaalde beperkingen kunnen vermijden die bij de gereguleerde exchanges wel worden opgelegd.

 

Orderbook

Een orderboek is een lijst van de momenteel openstaande koop- en verkooporders van een asset, gerangschikt op basis van de prijs.

Overbought

Wanneer een cryptocurrency door meer en meer investeerders wordt gekocht gedurende een langere periode, waarbij de prijs van de cryptocurrency blijft stijgen. Wanneer dit gebeurt zonder een gerechtvaardigde reden, wordt de cryptocurrency als overbought beschouwd, en wordt er een periode van verkoop verwacht.

On-Ledger Currency

Een valuta die zowel geslagen wordt op de blockchain ledger alsook gebruikt wordt op de blockchain ledger, zoals Bitcoin.