Crypto Wiki

Hier vind je elke crypto-term van A tot Z! 

Index : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | TA

M

Mnemonica

Mnemonica zijn geheugensteunen die helpen bij het onthouden van bepaalde zaken. Geheugensteunen kunnen verwerkt zijn in  brieven of kunnen ook synoniemen zijn.

Mainnet

Een onafhankelijke blockchain met een eigen netwerk voorzien van een eigen technologie en protocol. Het is een live blockchain waar de eigen cryptocurrencies of tokens in gebruik zijn, terwijl een testnet of een project op andere populaire netwerken, zoals Ethereum, worden gebruikt.

Margin Call

Wanneer de waarde van een account van een belegger daalt onder het bedrag van de margin call. De broker zal dan eisen dat de belegger extra geld of aandelen stort om te voldoen aan het minimaal vereiste onderhoudsbedrag om te kunnen blijven traden.

Margin Trading

Een praktijk waarbij een trader geleend geld van een broker gebruikt om te traden met een cryptocurrency, die het onderpand vormt voor de lening van de broker. Het kan relatief riskant zijn voor onervaren traders omdat zij een margin call kunnen ontvangen als de markt zich in de tegenovergestelde richting zou kunnen bewegen ten opzichte van hun orders.

MicroBitcoin (uBTC)

Een miljoenste Bitcoin of 0,000001 Bitcoin. 

Microtransactie

Een bedrijfsmodel waardoor zeer kleine betalingen kunnen worden gedaan in ruil voor gewone digitale producten en services, zoals pagina’s van een ebook of artikelen in een spel.

Monetair beleid

Monetair beleid is het beleid dat de autoriteiten creëren en invoeren om de geldhoeveelheid en de rentetarieven van een land te controleren. In de meeste gevallen wordt het proces beheerd door een centrale bank of een currency-bestuur.

Mining Farm

Een heleboel miners, dikwijls in een magazijn of een groot datacenter dat gewijd is aan de mining van cryptocurrencies.

Miners

Degene die bijdragen aan de veiligheid van een blockchain. Dit doen ze door deel te nemen aan het miningproces. Dit kunnen professionele miners zijn of organisaties met grootschalige bedrijven, of hobbyisten die thuis of op kantoor mine-installaties opzetten.

Mining

Een proces waarbij blocks worden toegevoegd aan een blockchain, waardoor transacties worden geverifieerd. Het is ook het proces waardoor er nieuwe Bitcoins en of altcoins ontstaan.

Mining Contract

Een andere term voor cloud mining, hierbij kunnen gebruikers online mining capaciteit huren of er in investeren.

Mining Pool

Een setup waarin meerdere miners hun rekenkracht bundelen om schaalvoordelen en concurrentievoordelen te behalen bij het vinden van het volgende block op een blockchain. De beloningen worden verdeeld volgens de verschillende overeenkomsten, afhankelijk van de mining pool. Een andere term hiervoor is Group Mining.

markt momentum

De term markt momentum verwijst naar de mogelijkheid van een specifieke markt om binnen een bepaald termijn een continue stijging of daling van de prijs tot stand te brengen. In wezen is het marktmomentum wat een markttrend creëert. Aangezien het marktmomentum een gevolg is van de fluctuaties in de marktprijs van een asset, weerspiegelt het ook het huidige marktsentiment.

MOBIELE WALLET

Een wallet met een zogenaamde “mobile client”, waardoor mensen een Bitcoin wallet op hun telefoon en laptop kunnen hebben waarmee ze onderweg kunnen betalen. De meeste mobiele wallets zijn beschikbaar voor zowel iOS- als Android-gebruikers.

Mnemonic Phrase

Een ‘Mnemonic Phrase’ (ook bekend als Mnemonic seed, of seed phrase) is een lijst van woorden die gebruikt worden in een bepaalde volgorde om toegang te krijgen tot uw cryptocurrency assets of om uw wallet te herstellen. Dit dient geheim te blijven voor alle anderen. Het is een standaard in de meeste HD wallets.

Market

Een plaats, online of offline, waar commercieel wordt verhandeld. Gewoonlijk wordt dit de “crypto-markt” genoemd, die betrekking heeft op de cumulatieve cryptocurrencies en projecten die binnen de sector actief zijn.

Market Order / Market Buy / Market Sell:

De aankoop of verkoop van een cryptocurrency op een exchange tegen de huidige best beschikbare prijs. Marktorders worden ingevuld wanneer de kopers en verkopers bereid zijn te handelen.

Dit staat in contrast met limietorders waarbij een cryptocurrency alleen tegen een bepaalde prijs wordt verkocht.

Max Supply

Dit is de maximale hoeveelheid coins die ooit zal bestaan bij een cryptocurrency. 

Merkle tree

Een Merkle tree is een manier om grote hoeveelheden data te organiseren en te structureren om het eenvoudiger te kunnen verwerken. In het geval van cryptocurrency en blockchain wordt de Merkle tree gebruikt om transactiedata te structureren zodat deze minder belastend is voor de mining apparatuur.

Mixing Service

Ook wel bekend als tumbler, het is een dienst om de privacy en anonimiteit van cryptocurrency transacties te verbeteren door potentieel identificeerbare of “besmette” cryptocurrencies te mengen met andere ongerelateerde transacties, waardoor het moeilijker wordt om te achterhalen waarvoor de cryptocurrency werd gebruikt en van wie het is.

Metadata

Data die informatie bevatten over andere data, zoals informatie over kenmerken van een specifieke transactie.

Moving Average Convergence Divergence (MACD):

Een technische analysemethode, het is een trendvolgende momentum-indicator die de relatie tussen twee koersbewegende gemiddelden laat zien. De berekening gebeurd door de 26-day Exponential Moving Average (EMA) van de 12-day EMA af te trekken.

Moon

Een situatie waarbij er een continue opwaartse beweging is in de prijs van een cryptocurrency. Deze term wordt vaak gebruikt in communities om te vragen wanneer een crypto zo’n sterke beweging zal ondergaan. Het wordt meestal als volgt verwoord “When Moon?” ofwel met “When Lambo?”

Mining Reward

De beloning die ontstaat door bij te dragen aan het verwerken van transacties. Mining beloningen zijn meestal een mix van nieuwe ge-minede coins en transactievergoedingen.

Mempool

Een mempool (een samentrekking van geheugen en pool) is het mechanisme van een cryptocurrency node voor het opslaan van informatie over niet-bevestigde transacties. Het fungeert als een soort wachtkamer voor transacties die nog niet in een block zijn opgenomen.

Mineable

In principe is “Mineable” een coin die een totale hoeveelheid coins heeft en die nog niet volledig zijn vrijgegeven, deze coins die nog niet zijn vrijgegeven gaan door een proces dat mining wordt genoemd, zoals hierboven beschreven staat. 

MINTING

Het proces om gebruikers te belonen bij proof of stake coins. Nieuwe coins worden “gemint” (geslagen) als beloning voor het controleren van transacties in een block.

Metaverse

Dit is een brede term. Over het algemeen verwijst het naar gedeelde virtuele wereldomgevingen waartoe mensen via het internet toegang hebben.

De term kan verwijzen naar digitale ruimtes die levensechter zijn gemaakt door het gebruik van virtual reality (VR) of augmented reality (AR).

Sommigen gebruiken het woord metaverse ook om spelwerelden te beschrijven, waarin gebruikers een personage hebben dat kan rondlopen en interageren met andere spelers.

Er is ook een specifiek type metaverse dat gebruik maakt van blockchaintechnologie.

Daarin kunnen gebruikers virtueel land en andere digital assets kopen met behulp van cryptocurrencies.

Money Transmitter/Money Transfer License:

In de wettelijke code van de Verenigde Staten is een money transmitter of money transfer service een zakelijke entiteit die geldovermakingsdiensten of betaalinstrumenten aanbiedt, of het nu gaat om echte valuta, cryptocurrency of enige andere waarde. money transmitters in de Verenigde Staten maken deel uit van een grotere groep entiteiten, de zogenaamde money service businesses of MSB’s.

Marktkapitalisatie / Market Cap / MCAP:

De totale marktkapitalisatie van een cryptocurrency prijs. Het is één van de manieren om de relatieve grootte van een cryptocurrency te rangschikken. 

Masternodes

Masternodes zijn servers die door de eigenaar worden onderhouden, een beetje zoals full nodes, maar met extra functionaliteiten zoals het anonimiseren en vereffenen van transacties, alsook het deelnemen aan de governance en de stemming. Het werd oorspronkelijk populair door Dash omdat het eigenaren van deze servers beloonde voor het onderhoud van de blockchain.

Mining Rig

Een computer die gebruikt wordt voor de mining. Een mining-installatie is meestal speciale hardware zodat de mining efficiënter verloopt. Het kan ook een computer zijn met reservecapaciteit die ook voor andere taken gebruikt wordt, maar die dan slechts ‘parttime’ minen.

Minnow

 Een andere term die gebruikt wordt om een ‘Fish’ te beschrijven.

MA ( Moving average)

MA is de afkorting voor ‘Moving Averages’ en is een veelgebruikte term bij technische analyse. Het stelt u in staat om de prijsontwikkeling van een onderliggend financieel product, zoals een aandeel of een cryptocurrency, te begrijpen. Bekende soorten zijn de EMA en MACD .

Medium

Medium (medium.com) is een platform voor online publicaties. Het is vooral populair voor blogs en nieuws en wordt door veel coins gebruikt om de laatste ontwikkelingen en nieuwswaardige gebeurtenissen te delen.

Merged Mining

Merged Mining verwijst naar de mining van twee of meer cryptocurrencies op hetzelfde moment, zonder dat dit ten koste gaat van de totale mining prestaties. In wezen kan een miner zijn rekenkracht gebruiken om blocks op meerdere chains tegelijk te minen, dit door gebruik te maken van wat bekend staat als AuxPoW (AuxPoW).

Millibitcoin (mBTC)

Millibitcoin is de naam voor de afkorting mBTC. Dit staat voor een duizendste van een Bitcoin en wordt meestal geschreven als 0,001 BTC

MEW

MEW is de afkorting voor MyEtherWallet. Dit is één van de meest bekende wallets om cryptocurrencies in op te slaan.

Multi-Signature (Multi-sig)

Multi-signature adressen zorgen voor een extra veiligheidslaag omdat er meer dan één key nodig is om een transactie te autoriseren.

Mt. Gox

Mtgox of Mt. Gox was één van de eerste websites waar gebruikers gebruik konden maken van een Fiat-to-Bitcoin exchange (en vice versa). In 2014 werd Mt. Gox gesloten nadat er ongeveer 850.000 Bitcoin verloren gingen of gestolen werden verklaard. 

Malware

Malware staat voor schadelijke software en verwijst naar elk softwareprogramma of code die wordt gemaakt om te infiltreren en opzettelijk schade toe te brengen aan computersystemen en -netwerken. Verschillende soorten malware hebben verschillende functies, zoals winst, afpersing, spionage, het uitschakelen van activiteiten, controle op afstand, verwijdering en het verspreiden van frauduleuze of onwettige informatie. Naast het feit dat het kwaadaardig is, is een belangrijk onderdeel van malware dat het toegang heeft tot een systeem zonder toestemming, en meestal zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is.